Izvedli smo posvet DIGITALIZACIJA PROCESOV 4.0 IN KADRI

Posvet »DIGITALIZACIJA PROCESOV 4.0 IN KADRI« Kako zaposleni pospešujejo digitalizacijo,

sta organizirala Združenje za razvoj znanja in International Center for Promotion of Enterprises – ICPE, ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 8. novembra 2018.

Na posvetu smo govorili o izobraževalnih in kadrovskih izzivih, ki jih prinaša digitalizacija procesov ter predstavili nekaj dobrih praks in rešitev.

Tematiko so predstavili:

  • Igor Zorko, je direktor slovenskega podjetja ZZ, podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije odgovoren za MSP in digitalizacijo ter predsednik upravnega odbora Slovenske digitalne koalicije. Njegovo podjetje je vodilni ponudnik elektronske izmenjave dokumentov (EDI) in ponudnika elektronskih storitev že več kot 18 let in 13-letnega ponudnika rešitev za eLogistično in e-računsko izmenjavo za več kot 13.000 podjetij v glavnem v Sloveniji, je prisotna tudi v Črni gori, Makedoniji in na Hrvaškem. Igor je v preteklosti vodil slovenski center kompetenc za e-upravo. Je član slovenskega nacionalnega foruma za eArhive in član eSlogove standardne skupine.
  • Mag. Borut Čampelj je sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport na Sektorju za razvoj izobraževanja. Področje dela je predvsem IKT v izobraževanju: sodelovanju pri pripravi strategij v okviru Programskega sveta za informatizacijo izobraževanja, usposabljanje učitelje, e-gradiva in e-učbeniki, sodelovanje pri pripravi javnih razpisov za različna področja (splošne kompetence, nadarjeni, podjetnost itd.). Je tudi član delovnih skupin pri Evropski komisiji, npr. delovna skupina strokovnjakov za digitalne veščine in kompetence (Digital skills and competences; E&T 2020). Sodeluje na prijavah in izvajanju evropskih projektov na področju eksperimentiranja politik (npr. Assessment of transversal skills 2020), Obzorje 2020 (projekt X5gon), prav tako sodeluje pri dejavnostih UNESCO. Objavlja tudi članke in predstavitve v domačih in tujih revijah in konferencah.
  • Mag. Stanislav Bajuk, namestnik direktorja družbe AGORA d.o.o., v kateri je zaposlen od leta 1993. Zadolžen je za področje splošno-računalniškega programa podjetja, podjetniško svetovanje, ECDL in vodenje različnih EU projektov. Kot podjetniški svetovalec, predavatelj, coach in moderator je vodil več kot 300 različnih računalniških seminarjev in delavnic v obsegu več kot 16.000 ur, svetoval več kot 280 podjetjem in posameznikom, ter opravil več kot 2.300 individualnih svetovalnih ur na področju podjetniškega svetovanja. Zadnja leta se med drugim ukvarja z metodami učinkovitega uvajanja digitalnih kompetenc v različna podjetja in ustanove.
  • Niko Schlamberger predsednik Slovenskega društva Informatika (SDI), ki je nosilec licence ECDL- European Computer Driving Licence za Slovenijo. Delovne izkušnje obsegajo programiranje, sistemsko analizo in razvijanje računalniških rešitev, predavanja, izvajanje usposabljanja na področju informatike, svetovanje, vodenje projektov, vodenje in upravljanje ter mednarodno sodelovanje. V Sloveniji in na mednarodnih konferencah v tujini je objavil je preko 40 strokovnih člankov s področja informatike, organizacije in upravljanja. Leta 2004 je bil izvoljen za sekretarja evropskega združenja društev za informatiko Council of European Professional Informatics Societies.
  • Mag. Irena Vodopivec, direktorica Razvoja kadrov in Korporativne univerze Gorenje z več kot 10.000 zaposlenimi, je uspešno vodila različne projekte vzpostavitve in razvoja kadrovskih procesov. Aktivno je prispevala k internacionalizaciji kadrovske funkcije, k razvoju usposabljanja perspektivnih in vodstvenih kadrov in oblikovanju Korporativne univerze Gorenje. Gre za edinstven izobraževalni koncept razvoja talentov v mednarodnem okolju, medkulturnega sodelovanja in medgeneracijskega sodelovanja.

Predavatelji in udeleženci posveta so si enakega mišljenja, da digitalizacija ni sama sebi namen, je posledica spreminjanja in optimizacije  procesov. V večini organizacij vlada zmotno razmišljanje, da damo zaposlenim orodja in se bo sprememba, kar nekako zgodila, da bodo zaposleni, kar začeli delati oziroma sodelovati. Spremembe, povezane z uporabo digitalne tehnologije se pojavljajo na vseh področjih človeške družbe. Digitalna preobrazba predstavlja tretjo fazo v sprejemanju digitalne tehnologije: digitalna pismenost → digitalna uporaba → digitalna preobrazba. Ta faza pomeni, da digitalne tehnologije same po sebi omogočajo nove vrste inovativnosti in ustvarjalnosti na določenem področju ter niso zgolj krepitev in podpora tradicionalnim metodam. Digitalne tehnologije spreminjajo gospodarstvo in družbo, ne le v poslovnem tudi v osebnem življenju. Slovensko gospodarstvo, ob podpori izobraževalnega sistema, mora ohraniti konkurenčne prednosti, ki so jih nekoč predstavljali predvsem nižji stroški dela. Prednosti pa se manjšajo in konkurenčnost bo v prihodnje še bolj odvisna od hitrosti ter uspešnosti podjetij pri prilagajanju spremembam.

Pojasnjeno je bilo, da študije nakazujejo, da bo digitalizacija in robotizacija v naslednjih 10 letih odnesla približno polovico delovnih mest. Prav tako je bilo izpostavljeno, da so, zaradi številnih neuspešnih projektov v digitalni preobrazbi zaposlenih in razumevanja kaj pravzaprav je digitalna preobrazba, nastale vrzeli in strah pred prihodnostjo, ki jo nedvomno prinaša digitalizacija. Nobena skrivnost ni, da podjetja in izobraževanje preprosto morata v korak s časom in, z uvedbo naprednih kadrovskih pristopov in sistemov učenja oziroma prenosa znanja, zagotoviti pogoje za fleksibilizacijo vseživljenjskega učenja.

Predstavitve predavateljev:

1_Igor Zorko_dig.kompetence

2_Borut Campelj_dig. kompetence

3_Stane Bajuk_dig.kompetence

4_Niko Schamberger_dig.kompetence

5_Irena Vodopivec-dig.kompetence

Nekaj fotografij dogodka

Print Friendly, PDF & Email