Izvedli smo posvet – STARANJE ZAPOSLENIH – HR IZZIV ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO

V torek, 7.11.2017, sta Združenje za razvoj znanja in Združenje delodajalcev Slovenije ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, izvedla strokovni posvet »STARANJE ZAPOSLENIH – HR IZZIV ZA SLOVENSKO GOSPODARSTVO«, na katerem smo obravnavali aktualno problematiko – staranje zaposlenih, ki je objektivno najresnejši izziv za slovensko gospodarstvo.

Posvet je potekal v Centru mednarodnih organizacij v Ljubljani, prišlo pa je 84 udeleženec iz gospodarstva, srednjih poklicnih in strokovnih šol, višjih strokovnih šol, izobraževalnih institucij za odrasle, Zavoda za zaposlovanje, Centra za poklicno in strokovno izobraževanje, različnih ministrstev (za izobraževanje, za gospodarstvo, okolje in prostor, …), organov v sestavi ministrstev, sindikatov in drugih organizacij.

Na posvetu smo govorili o kadrovskih izzivih in spremembah na področju trga dela v slovenskem in evropskem prostoru ter možnih prilagoditvah nanje, poudarek je bil namenjen upravljanju s starejšimi zaposlenimi, medgeneracijskemu sodelovanju in vodenju. Posebno mesto smo namenili  mednarodnemu podjetju Gorenje d.d., katerega predstavnica je udeležencem predstavila izkušnje in dobro prakso s področja kadrovskega upravljanja starejših zaposlenih in medgeneracijskega sodelovanja.

Dejstvo je, da je delavno aktivnega prebivalstva v Sloveniji po demografskih napovedih vse manj. Prebivalcev v starosti od 20 do 64 let je bilo lani 62,2 odstotka, leta 2030 pa se bo ta delež zmanjšal za skoraj sedem odstotkov. Po drugi strani se bo povečeval delež starih 65 let in več. Teh je bilo lani nekaj manj kot petina, leta 2030 pa bodo predstavljali že četrtino prebivalstva. Najnovejša pričakovana življenjska doba prebivalstva povzeta po podatkih EU statistike EUROFOUND je 79,3 let za moške in 83 let za ženske, pri čemer pa se bo do leta 2039 to povečalo do 93,9 let za moške in 96,5 let za ženske. Ljudje tako živijo in delajo dlje, kar močno vpliva na starostne strategije zaposlovalcev.

Kot osrednji izziv za gospodarstvo in posameznika je, da bo ob daljšem življenju potrebno tudi dlje časa delati (live longer – work longer).  Vlada RS, je v ta namen letos avgusta sprejela Strategijo dolgožive družbe, s katero želi nasloviti izzive staranja prebivalstva. Strategija podaja okvir za usmeritve potrebnih sprememb v štirih sklopih, ki so zaposlenost oz. delovna aktivnost, zdravo in varno življenje vseh generacij, vključenost v družbo in oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenju.  Vse skupaj v prihodnosti prinaša zaposlovalcem nove izzive in ključno spremembo v miselnosti, da se starejše delavce ne dojema kot problem temveč kot priložnost za dobro medgeneracijsko sodelovanje.

Predstavitve predavateljev:

Nekaj fotografij:

Print Friendly, PDF & Email