O združenju za razvoj znanja

Združenje za razvoj znanja razvija, vzdržuje in promovira znanje in kompetentnost, vseživljenjsko učenje ter skrbi za prenos in izmenjavo informacij iz področja izobraževanja, razvoja kadrov, motivacije, kakovosti, osebnega razvoja.

Zavedamo se, da gospodarstvo in družba nasploh, za uspeh na globalnem trgu potrebuje kakovostno in uporabno znanje, ki dviguje sposobnosti, veščine zmožnosti in spretnosti za učinkovito vodenje in upravljanje poslovnih procesov. Uspešna podjetja so že zdavnaj spoznala, da lahko konkurenčno prednost pred ostalimi obdržijo le s pravimi kadri, saj so razlike med odličnimi in povprečnimi podjetji na vseh ostalih področjih postale minimalne.

Ena od bistvenih karakteristik organizacije je kvalifikacijska struktura oz. znanje in usposobljenost zaposlenih. Ustrezno usposobljeni sodelavci bodo namreč znali optimalno uporabiti svoje znanje in spretnosti in bodo dosegali boljše rezultate, višjo kvaliteto, znali inventivno in inovativno razmišljati, skratka dosegati dodano vrednost, ki podjetje pozicionira na trgu.

Združenje za razvoj znanja se zato, v okviru tekočega dela in projektno, povezuje z delodajalci in njihovimi združenji ter z njihovim sodelovanjem ugotavlja katera so tista nova znanja, spretnosti in kompetence, ki bodo podjetja in druge organizacije popeljala do doseganja zastavljenih ciljev in rasti. Popis potrebnih in dejanskih kompetenc ter ugotavljanje razlike so osnova za opredelitev strokovnih kvalifikacij, ki jih potrebujejo sodelavci v določenih podjetjih oz. panogah.

PROJEKTI ZRZ

Sistem strokovnih kvalifikacij smo razvili kot dopolnilni sistem rednemu izobraževalnemu sistemu in sistemu nacionalnih poklicnih kvalifikacij in omogoča bistveno hitrejšo reakcijo na potrebe delodajalcev po znanjih, spretnostih in kompetencah. Strokovne kvalifikacije so zasnovane specifično za določen zaokrožen sklop del, ki ga delodajalci prepoznavajo kot pomembnega in potrebnega za izvedbo določene naloge oz. za dosego določenega poslovnega rezultata.

Sistem strokovnih kvalifikacij ZRZ je plod dolgoletnega spremljanja gibanj na trgu dela in dolgoletnih izkušenj na področju formalnega in neformalnega izobraževanja ter nacionalnih poklicnih kvalifikacij in je kot tak odgovor na vse večji primanjkljaj določenih znanj, spretnosti in kompetenc ter na potrebe delodajalcev po hitrejšem prilagajanju njihovim potrebam pa tudi vedno strožjim kadrovskih zahtevam za konkuriranje na mednarodnem trgu.

Vse skupaj, v kombinaciji s predhodnimi analizami, odpira nove možnosti v upravljanju z znanjem, saj omogoča obvladovanje znanja, upravljanje z njim ter hitro reakcijo na novosti v tehnologiji, delovnih procesih, na zahteve trga in nenazadnje na spremembe v kadrovski strukturi oz. zaposlovalski politiki organizacije.

 

 

Print Friendly, PDF & Email