Nagovor predsednika združenja

Goran-VukovicSodobno družbo pojmujemo kot družbo učenja in znanja. Kljub krizi, ali bolje rečeno ravno zaradi krize je nujno, da organizacije odkrijemo svoj temelj v učeči se družbi in učečih se organizacijah. Seveda je premalo le deklarativno izrekanje ali pa pridno kopičenje neizkoriščenega znanja in najnovejših tehnologij.

Med vsemi konkurenčnimi prednostmi, ki jih ima podjetje, so ravno zaposleni tisti, od katerih je najbolj odvisen obstoj podjetja v vedno bolj trdem konkurenčnem boju. Vendar znanje in usposobljenost ni dovolj, pomembno je, da so zaposleni motivirani za doseganje boljših rezultatov, višje kvalitete, za inventivno in inovativno razmišljanje, skratka za doseganje dodane vrednosti, ki podjetje pozicionira na trgu. Več znanja imajo zaposleni, bolj so v organizaciji cenjeni in bolj kot so cenjeni, bolje se v počutijo v delovnem okolju in bolj verjetno bodo pozitivno prispevali k doseganju dobrih poslovnih rezultatov.

V slovenskih podjetjih obstaja vrsta razlogov za uvajanje upravljanja z znanjem. Primarni cilj upravljanja z znanjem je optimizacija razvijanja znanja in uporaba znanja v poslovanju podjetja. Da bi podjetja znala izkoriščati svoje konkurenčne prednosti je potrebno v podjetjih zagotoviti pravilno oziroma racionalno ravnanje z znanjem. Vzpostavitev lastne baze znanja praviloma vodi k zagotavljanju pogojev, da zaposleni kreirajo izvirne poslovne odločitve, ki vodijo k inovacijam in poslovni konkurenčnosti.

Gospodarjenje z znanjem je temelj poslovne politike učeče se in na znanju temelječe organizacije, kjer morajo managerji nujno poznati in obvladovati procese inputa in outputa znanja. Menedžment znanja je uporabljanje novega znanja v družbi in pomeni prednost in potencialno poslovno priložnost. Ravnanje z znanjem je tudi prepoznavanje, merjenje in ovrednotenje intelektualnega kapitala v poslovnih bilancah ter seveda težnja po njegovi rasti v primerjavi s fizičnim kapitalom. Upravljanje z znanjem je torej veda, ki vključuje ljudi, procese in tehnologije.

Vabimo, da se nam pridružite, da bomo skupaj dosegli te pomembne cilje.

Prof. dr. Goran Vukovič
Predsednik

Print Friendly, PDF & Email