Projekti

Izdelava metodologije projekcije potreb na trgu dela pri malih in srednje velikih podjetjih v sektorju obrti in podjetništva ter primera modela projekcije potreb na primeru avto-serviserja

Nalogo smo izvedli v okviru projekta DialogeS ‘ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in zaposlovanja v obrti in podjetništvu’.

V okviru metodologije projekcije potreb na trgu dela pri malih in srednje velikih podjetjih v sektorju obrti in podjetništva ter primera modela projekcije potreb na primeru avto-serviserja smo:

  1. identificirali stanje v sektorju obrti in podjetništva (na leto 2013) in sedanje pristojnosti inštitucij;
  2. identificirali težave, ki ovirajo izvajanje učinkovitega usklajevanja in prognoziranja na trgu dela ter nakazali možne rešitve;
  3. identificirali predloge za bolj učinkovito spremljanje potreb trga dela, za večjo usklajenost med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter za vključevanje delavce MMSP v ustrezna izobraževanja in usposabljanja;
  4. pripravili metodologijo projekcije potreb trga dela prilagojene malim in srednje velikim delodajalcem;
  5. pripravili primer projekcije potreb na primeru profilov avto-serviserja.

Krajša obrazložitev specifičnih terminov s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja.

Projekt DialogeS je usmerjen v praktične rešitve, ki bodo na podlagi predlogov omogočile kreatorjem politik in ZRSZ boljše spremljanje potreb trga dela v obrti in podjetništvu ter odprle razpravo glede boljšega prognoziranja izobraževalnega procesa za zagotavljanje znanj in veščin (kvalifikacij) potrebnih za obrt in podjetništvo in skozi to zmanjšana brezposelnost.

Strateški cilj projekta je priprava podlag za spodbuditev priprave predlogov rešitev za izboljšanje pogojev dela, zaposlovanja, ukrepov APZ in vseživljenjskega učenja s posebnim poudarkom na obrt in podjetništvo. Več o projektu DialogeS

Print Friendly, PDF & Email