Podpis memoranduma o poslovnem sodelovanju-izobraževanja kadrov na področju obnovljivih virov v BiH

Združenje za razvoj znanja in Šolski centar Velenje že dolga leta uspešno sodelujeta z izobraževalnimi organizacijami na področju Tešanjske občine. Glede na to, da se je tudi v Bosni in Hercegovini razmahnilo vlaganje v obnovljive vire (fotovoltaika, geotermalni sistemi,…) so se gospodarstveniki in vlagatelji Bosne in Hercegovine znašli pred podobnimi problemi kot v Sloveniji. Pojavil se je velik deficit usposobljenega kadra, ki naj bi poskrbeli za strokovno realizacijo projektov. Na pobudo naših partnerjev iz BiH, smo se povezale izobraževalne institucije iz Slovenije, Bosne in Hercegovine ter združenja delodajalcev Bosne in Hercegovine, katerih cilj je vzpostaviti materialne in kadrovske pogoje za usposabljanje kadrov na področju obnovljivih virov.

Memorandum so tako podpisale naslednje organizacije: Združenje za razvoj znanja iz Slovenije, Šolski center Velenje in Center za obrazovanje odraslih EDUKA BH ter Udruženje Green Energy BiH.

S podpisom memoranduma smo se partnerji zavezali, da bomo sodelovali na naslednjih področjih:

  • strokovno usposabljanje, izpopolnjevanje ter certificiranje strokovnih kvalifikacij s področja obnovljivih virov,
  • pripravi in vodenju projektov povezanih z razvojem človeških resursov s področja obnovljivih virov in
  • promociji znanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Print Friendly, PDF & Email