Pravno obvestilo in zasebnost

Pogoji za uporabo spletnih strani

Prosimo vas, da natančno preberete te pogoje za uporabo, ki se nanašajo na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na ta pravila.

ZRZ pripravlja informacije, ki jih objavlja na spletnih straneh, z vso dolžno skrbnostjo, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ZRZ ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti. Vsi uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

ZRZ ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi ter pri vzdrževanju teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za škodo in neprijetnosti, ki bi nastala zaradi obstoja teh spletnih strani, uporabe informacij objavljenih na spletnih strani ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

ZRZ si pridržuje pravico, da, na kakršenkoli način in kadarkoli lahko spremeni vsebino teh spletnih strani ali spletno mesto, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.

Za povezave objavljene na spletnih straneh ZRZ, ki kažejo na spletne strani drugih ponudnikov informacij, ZRZ ne prevzema nikakršne odgovornosti za delovanje teh strani in njihove vsebine.

Dokumenti objavljeni na spletnih straneh ZRZ, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Lastnik spletnega mesta se bo trudil za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta. Lastnik spletnega mesta lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

Če se obiskovalec spletnih strani ZRZ na objave odzove s svojimi informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene in jih ZRZ lahko prosto, brez navedbe vira in brez omejitev uporablja, vključno z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale in sicer za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno, za razvoj in trženje izobraževalnih in drugih dogodkov, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.

 

Varovanje osebnih podatkov
V primeru, da nam preko spletne strani, po e-pošit, faksu ali drugače ponudite katerikoli osebni podatek, bomo, skladno z uredbo GDPR,  spoštovali vašo zasebnost.

Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:

  • uporabnike natančno seznanimo s tem, kako bomo uporabili podatke, ki jih vpišejo v različne obrazce;
  • ti podatki niso nikoli dostopni tretjim osebam;
  • podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba;
  • naše baze redno preverjamo in ažuriramo, tako da je v njih čim manj naslovov z napakami.

Kako uporabljamo vaše podatke

Zbrane osebne podatke uporabljano za obveščanje in izvajanje storitev ter tekočega poslovanja.

Vaš e-poštni naslov lahko uporabljamo za pošiljanje obvestil povezanih z našimi storitvami, vključno z vsemi obvestili, ki jih zahteva zakonodaja.

Če nam pišete po elektronski pošti, lahko shranimo vaša e-poštna sporočila, vaš e-poštni naslov in naš odgovor, vse zaradi izboljšanje kakovosti naših storitev.

Hranjenje vaših podatkov

Vaše podatke bomo hranili tako dolgo, dokler je vaš račun aktiven ali dokler je to potrebno, da vam zagotavljamo storitve. Vaše podatke lahko hranimo tudi še po tem, ko prenehate uporabljati storitve oziroma dokler ne prekličete vašega soglasja. Vaše podatke bomo hranili in jih po potrebi uporabili za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za reševanje morebitnih sporov.

Vaše pravice

Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obravnavanje vaših podatkov, v skladu s to politiko zasebnosti. Imate pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, ter pravico do popravka ali izbrisa vaših podatkov. Prav tako imate pravico omejiti uporabo vaših podatkov in pravico do prenosa vaših osebnih podatkov na tretjo osebo.

Ta politika zasebnosti je bila posodobljena 18. maja 2018.

Vaša nadaljnja uporaba naše spletne strani po objavi sprememb, bo pomenila, da sprejemate in soglašate s spremembami.

 

Dr. Goran Vukovič, predsednik

Print Friendly, PDF & Email