IZPIT – Gradbeni delavec za zidanje in ometavanje

PRIJAVA

Kompetence 

 • zida z vsemi vrstami zidakov in blokov
 • vgradi fasadne elemente, stavbno pohištvo, betonske in kamnite gradbene elemente
 • izdeluje omete, prevleke in obloge
 • izdeluje izolacije in zaščite
 • sestavi in demontira delovne odre za zidanje in ometavanje

Pogoji za pristop k certificiranju

 • zaključena osnovnošolska obveznost
 • zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja zidarskih de

POTEK IZPITA

Praktično z zagovorom: ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti in z ustnim zagovorom strokovno-teoretična znanja

Komisija bo na izpitu upoštevala merila:

 • kakovost izdelka,
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • skladnost izdelka z načrtom,
 • pripravo delovnega mesta,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati nimajo roka veljavnosti.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
zida z vsemi vrstami zidakov in blokov ·        pregleda načrt in prenese dimenzije gradbenega elementa iz načrta v objekt

·        postavi profile, vrvna ogrodja in višinske rise (kote)

·        pripravi material skladno z navodili

·        pozna vrste materialov, s katerimi dela

·        uporablja merilne in kontrolne pripomočke (meter, libele, grezila, kotne merilce)

·        uporablja geodetska orodja in enostavne geodetske instrumente (nivelir)

·        označi položaj gradbenih elementov na objektu

·        preveri pravilnost in natančnost oznak in risov

·        zida zidove, stene, stebre, loke, oboke, vence, stopnice, dimnike in ventilacije z zidaki, bloki ter obdelanim in neobdelanim kamnom

·        pozna tehnike in pravila zidanja zidov, sten, stebrov, dimnikov, lokov in obokov

·        izdeluje zidane obloge sten, stebrov ipd. z zidaki in ploščami

·        pozna tehnike in pravila merjenja zidarskih del

·        pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti gradbenih konstrukcijskih elementov

·        Zida ravni zid brez odprtin z zidaki po izboru komisije (z NF-opeko, betonskimi bloki, modularno opeko, opečnimi bloki, s porobetonom)

o   pripravi material, orodje in zaščitna sredstva

o   pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih

o   pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo

o   prenese mere iz delovne risbe

o   uporabi merilne pripomočke

o   označi mere na terenu

o   zida element skladno z delovno risbo

o   uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu

o   sortira odpadni material

o   pojasni lastnosti materiala, s katerim dela

·        Zida dimnik z eno tuljavo z NF-opeke

o   pregleda delovno risbo

o   pripravi material, orodje in zaščitna sredstva

o   pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo

o   prenese mere iz delovne risbe

o   uporabi merilne pripomočke

o   označi mere na terenu

o   zida element skladno z delovno risbo

o   uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu

o   razvršča odpadni material

o   našteje materiale, primerne za dimnike

o   pojasni oblike dimniških tuljav

o   pojasni tehnične lastnosti dimnika, ki ga je postavil

·        Obzida montažni dimnik z NF-opeko

o   pregleda delovno risbo

o   pripravi material, orodje in zaščitna sredstva

o   pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih

o   pojasni izbrane količine materiala glede na delovno risbo

o   prenese mere iz delovne risbe

o   uporabi merilne pripomočke

o   označi mere na terenu

o   zida element skladno z delovno risbo

o   uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu

o   sortira odpadni material

o   pojasni lastnosti materiala, s katerim dela

vgrajuje fasadne elemente, stavbno pohištvo, betonske in kamnite gradbene elemente ·        vgrajuje fasadne elemente s sidranjem

·        namešča in pritrjuje polmontažne gradbene elemente (nosilce, preklade, plošče)

·        namešča in vgrajuje stavbno pohištvo in druge izdelke za vgradnjo

·        vgrajuje ključavničarske elemente (omarice, kovinske okvirje, ograje, konzole, ležišča, vodila, sidra …)

·        vgrajuje okenske police

·        opravlja zidarsko pomoč pri obrtniških in inštalacijskih delih (vrtanje, izsekovanje, zalivanje z maltami …)

·        Vgradi stavbno pohištvo (okno, vrata)

o   preveri kakovost materialov in elementov pred gradnjo

o   pripravi delovno mesto

o   uporabi merilne pripomočke

o   estetsko vgradi stavbno pohištvo

·        Vgradi kovinsko omarico

o   preveri kakovost materialov in elementov pred gradnjo

o   pripravi delovno mesto

o   uporabi merilne pripomočke

o   estetsko vgradi stavbno pohištvo

·        Vgradi okensko polico

o   preveri kakovost materialov in elementov pred gradnjo

o   pripravi delovno mesto

o   uporabi merilne pripomočke

o   estetsko vgradi stavbno pohištvo

izdeluje omete, prevleke in obloge ·        pripravlja podlage za omete in obloge

·        izdeluje stenske in stropne omete z različnimi maltami

·        zidarsko obdeluje površine ometov v različnih dekorativnih tehnikah

·        namešča in pritrjuje letve, pletiva, vogalne in kotne elemente

·        izdeluje dekorativne fasadne elemente

·        pozna materiale za ometavanje in njihove lastnosti

·        izdeluje premaze in prevleke sten, tal in stropov z zaščitnimi in premaznimi materiali

·        Izdela omet opečne stene z ustrezno izbrano malto (groba, apnena, fina)

o   izbere orodje in pripomočke

o   pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih

o   pripravi material ter preveri ustreznost

o   izdela delovni oder

o   po fazah izdela omet (obrizg, vodila, omet)

o   sprotno preverja izdelano površino

o   upošteva pravila gibanja po gradbišču

o   pospravi orodje in delovno mesto očisti

·        Izdela omet stropa velikosti na betonsko ali podobno podlago z ustrezno izbrano malto

o   izbere orodje in pripomočke

o   pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih

o   pripravi material ter preveri ustreznost

o   izdela delovni oder

o   po fazah izdela omet (obrizg, vodila, omet)

o   sprotno preverja izdelano površino

o   upošteva pravila gibanja po gradbišču

o   pospravi orodje in delovno mesto očisti

·        Izdela omet zunanje okenske špalete in vzidavo zunanje okenske police

o   izbere orodje in pripomočke

o   pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih

o   pripravi material ter preveri ustreznost

o   izdela delovni oder

o   po fazah izdela omet (obrizg, vodila, omet)

o   sprotno preverja izdelano površino

o   vzida okensko polico

o   upošteva pravila gibanja po gradbišču

o   pospravi orodje in delovno mesto očisti

izdeluje izolacije in zaščite ·        preveri in pripravi ustrezno podlago

·        namešča in pritrjuje toplotne, hidro, požarne, zvočne in druge izolacijske materiale na vertikalne in horizontalne podlage

·        pozna izolacijske materiale, njihove lastnosti, namembnost in uporabnost

·        upošteva navodila proizvajalca in podatke iz načrta pri nameščanju izolacijskih materialov

·        pozna in izdela različne zaščite izolacij

·        Izdela hidroizolacijo na horizontalno (poševno) ravnino z varjenjem izolacijskega traku in izdela zaščito s ploščami ali opeko

o   izdela tehnologijo delovnega postopka izvedbe izolacije

o   uredi delovno mesto, izbere ustrezno orodje in zaščitna delovna sredstva

o   pripravi konstrukcijo za izvedbo izolacije

o   izvede izolacijo

o   upošteva ukrepe o varnosti in zdravju pri delu

·        Izdela hidroizolacijo na vertikalno podlago

o   izdela tehnologijo delovnega postopka izvedbe izolacije

o   uredi delovno mesto, izbere ustrezno orodje in zaščitna delovna sredstva

o   pripravi konstrukcijo za izvedbo izolacije

o   izvede izolacijo

o   upošteva ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu

·        Izdela toplotno izolacijo z nameščanjem med nosilne elemente

o   izdela tehnologijo delovnega postopka izvedbe izolacije

o   uredi delovno mesto, izbere ustrezno orodje in zaščitna delovna sredstva

o   pripravi konstrukcijo za izvedbo izolacije

o   izvede izolacijo

o   upošteva ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email