IZPIT – Izvajalec pleskarskih del

PRIJAVA

Kompetence 

 • Čisti in pripravlja površine za izvajanje pleskarskih del.
 • Popravlja površinske in strukturne poškodbe površine.
 • Izvaja pleskarska dela.
 • Pripravlja okolico pleskanja.

Pogoji za pristop k izpitu:

 • zaključena osnovnošolska obveznost
 • zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja zidarskih de

POTEK IZPITA

Praktično z zagovorom: ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti in z ustnim zagovorom strokovno-teoretična znanja.

Komisija bo na izpitu upoštevala merila:

 • kakovost izdelka (ravnost površin, horizontalnost, vertikalnost, pravokotnost, zahtevani naklon poševnine),
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • skladnost izdelka z načrtom,
 • pripravo delovnega mesta,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati nimajo roka veljavnosti..

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
čisti in pripravlja površine za izvajanje pleskarskih del
 • ročno ali strojno struga vse vrste barv in tapet
 • odstranjuje barve z luženjem in obžiganjem
 • pripravi podlage za nanos barv: jih strojno in ročno brusi, peska, kemično obdela
 • pozna materiale za čiščenje in pripravo površin
 • nanese temeljne premaze
­         čiščenje in priprava površine za izvajanje slikopleskarskih del

 • pripravi material, orodje in zaščitna sredstva
 • pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih
 • pojasni izbrane količine materiala glede na delovno nalogo
 • uporabi merilne pripomočke
 • označi mere na terenu
 • pripravi podlage za nanos barv: jih strojno in ročno brusi, peska, kemično obdela
 • nanese temeljne premaze
 • uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu
 • sortira odpadni material
 • pojasni lastnosti materiala, s katerim dela

 

popravlja površinske in strukturne poškodbe površine
 • ročno ali strojno struga, brusi, odstranjuje stare premaze

·        pozna materiale za pripravo površin

 • impregnira površino
 • kita stene in strope
 • kita lesene in kovinske izdelke
 • bandažira
–         popravi površinske in strukturne poškodbe površine

·        pripravi material, orodje in zaščitna sredstva

·        pripravi delovno mesto po varnostnih predpisih

·        pojasni izbrane količine materiala glede na delovno nalogo

·        ročno ali strojno struga, brusi,

·        odstrani stare premaze

·        impregnira površino

·        kita stene in strope

·        kita lesene in kovinske izdelke

·        bandažira

·        uredi delovno mesto in delovna ter zaščitna sredstva po končanem delu

·        sortira odpadni material

·        pojasni lastnosti materiala, s katerim dela

 

izvaja pleskarska dela ·        pozna materiale za pleskanje površin

 • pleska lesene in kovinske izdelke ter materiale iz umetnih mas
 • pleska stene in strope
 • pleska fasade
 • valjčka
 • ročno ali z brizganjem nanaša tankoslojne fasadne omete na toplotno izolacijo
 • izvaja toplotno izolacijo z obdelavami
 • na različne podlage pleska z ustreznimi barvami
 • pleska reklamne in sporočilne panoje ter transparente
 • upošteva zakon o graditvi objektov, zakon o gradbenih proizvodih, zakon o varstvu in zdravju pri delu
 • upošteva pleskarske norme
­         izvede pleskarska dela

•    pleska lesene in kovinske izdelke ter materiale iz umetnih mas

•    pleska steno

·        pleska strop

•    pleska fasade

•    valjčka

•    ročno ali z brizganjem nanase tankoslojne fasadne omete na toplotno izolacijo

•    izvede toplotno izolacijo z obdelavo

•    pleska reklamne in sporočilne panoje ter transparente

 

priprava okolice pleskanja ·        upošteva želje naročnika glede priprave okolice pleskanja ·        premikanje pohištva in opreme,

·        izvede pokrivanje predmetov in vseh površin na objektu

·        zaščita predmetov in vseh površin na objektu

 IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email