IZPIT – Strokovnjak za oblikovanje in izdelavo spletnih strani

PRIJAVA

Kompetence:

  • pripravi in prilagodi koncept spletnih strani možnim tehničnim rešitvam
  • pripravi in prilagodi oblikovni koncept spletne strani zahtevam naročnika in pogojem izdelovalca spletne strani
  • oblikuje spletne strani
  • izdela spletne strani
  • pripravi osnovno strukturo navodil za uporabnika in izdela osnovno dokumentacijo

Pogoji za pristop k certificiranju

Najmanj 4 letna srednja splošna izobrazba ali srednja strokovna izobrazba.

POTEK IZPITA

Kandidat predstavi predhodno izdelano spletno stran in v zagovoru odgovori na odprta tematska vprašanja, ob katerih kandidat dokaže poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin, orodij za grafično obdelavo materialov za spletne strani in/ali orodij za oblikovanje spletnih strani ter obvladovanje dela z obstoječimi spletnimi stranmi (ocena, grafična izboljšava, vključevanje elementov).

Kandidat je uspešen, če uspešno predstavi samostojno oblikovano spletno strani in opravi ustni zagovor v skladu s standardom strokovne kvalifikacije in izpitnim katalogom.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 3 leta od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da profesionalno deluje na področju izdelovanja spletnih strani.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi in prilagodi koncept spletnih strani možnim tehničnim rešitvam –          pripravlja predloge elementov spletne strani skladno z vsebino, s tehniškimi postopki in cilji projekta: grafični koncept spletne strani, dinamični ali filmski elementi, animacije, zvočna oprema, oblikovanje teksta …

–          sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, velikost strani, povezave …)

–          določi način navigacije

–          pripravlja predloge in zagotavlja pogoje za uspešne načine komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)

–          naroča in sooblikuje sistematiko za urejeno zgradbo in strukturo spletnih strani

–          pripravlja predloge za uporabo spletnih strani na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)

–          pozna zgradbo in strukturo spletnih strani

–          pozna pomen urejene strukture in sistematičnosti spletnih strani

–          pozna osnove grafičnega oblikovanja

–          pozna lastnosti in posebnosti različnih naprav

–          pozna sodobna spletna orodja in postopke za pripravo spletnih predlog

Predlaga osnove za izdelavo spletnih strani v skladu z zahtevkom:

–          predlaga, utemelji in predstavi koncept vizualnega komuniciranja na danem projektu

–          predstavi in utemelji idejne rešitve (lahko predstavljene kot skice)

–          predlaga in predstavi elemente, ki jih bo vsebovala spletna stran

–          predlaga in utemelji programsko in tehnično opremo za oblikovanje spletnih strani

–          predlaga in utemelji strukturo spletnih strani

–          predlaga in utemelji način navigacije

–          predlaga in utemelji povezave, barve in besedilo

–          predlaga in utemelji načine komunikacije z uporabniki spletne strani

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

 

pripravi in prilagodi oblikovni koncept spletnih strani možnim tehničnim rešitvam –          izbira in predlaga načine za izvedbo zamisli naročnika in oblikovalca z razpoložljivimi orodji (statične strani, dinamično generiranje iz baze …)

–          sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, maksimalna velikost strani, povezave)

–          pripravlja predloge za tehnične rešitve: prototipe, modele in koncepte spletnih strani

–          pripravlja orodja za uporabo dogovorjenega načina navigacije in komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)

–          sodeluje z naročnikom pri razvoju spletnih strani ter vrednoti in upošteva predloge z vidika tehničnih rešitev

–          predstavlja in dopolnjuje delne rešitve z zahtevami in željami naročnika

–          pozna orodja in postopke za pripravo spletnih predlog

Predlaga in utemelji oziroma izvede uskladitev zahtevka za izdelavo spletnih strani s tehničnimi in programskimi možnostmi:

–          predlaga in utemelji tehnično in programsko opremo za realizacijo oblikovnega koncepta

–          predlaga in utemelji grafične spremembe na osnovi tehničnih možnosti

–          predlaga in predstavi tehnično strukturo (arhitekturo) spletne strani

–          pripravi in predstavi koncept spletne strani v skladu z zahtevkom

–          izdela orodje za navigacijo in komunikacijo z uporabniki spletne strani

–          predlaga in utemelji rešitve za varno delovanje aplikacije v skladu z zahtevkom

–          opiše vsebino dokumentacije spletne aplikacije

–          izdela in/ali namesti module spletnega mesta

–          pojasni kodne tabele

–          pojasni oz. izvede namestitev sprememb na strežnik

–          opiše postopek registracije domen

–          razloži delovanje spletnega strežnika

–          predstavi možnosti za izboljšanje varnosti spletnega mesta

–          opiše prilagoditve za uporabnike s posebnimi potrebami

–          predstavi načine merjenja obiskanosti spletnega mesta

–          predstavi načela optimizacije spletnega mesta (SEO)

–          pripravi koncept povezovanja z družabnimi omrežji

–          opiše prilagoditve za dostopnost spletnega mesta na mobilnih napravah

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

oblikuje spletne strani –          pripravlja predloge celostnih podob spletne strani

–          izdeluje grafične elemente spletnih strani

–          upošteva tehnične elemente drugih izvajalcev (programerjev …)

–          zagotavlja skladnost rešitev spletne strani s pričakovanji naročnika

–          spremlja nastajanje spletne strani in zagotavlja zgodnje uvajanje sprememb po želji naročnika

–          sodeluje pri pripravi navodil za uporabnike

–          spremlja in naroča uporabo novih možnosti programskih orodij za doseganje dodatnih učinkov

–          preveri delovanje predloge na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)

–          zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov

–          pozna posebnosti tehniških (programerskih) rešitev za konkreten projekt

–          zna uporabljati različna programska orodja za oblikovanje spletnih strani

–          pozna orodja za izdelavo spletnih strani

–          pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov

Skicira predlog spletnega mesta na podlagi zahtevka:

–          izdela skice v skladu z zahtevkom

–          obrazloži predlagane skice

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

Oblikuje spletne strani na podlagi zahtevka:

–          načrtuje svoje delo

–          predstavi pristop in postopek oblikovanja spletnih aplikacij

–          predlaga in predstavi oblikovne rešitve spletnih strani in pri tem upošteva zahteve

–          izdela slike uporabniškega vmesnika, ki vključuje vse možne elemente spletnih strani v skladu z zahtevkom

–          izdela gradnike in posamezne grafične elemente spletnih strani

–          pripravi in predstavi scenarij za osnovne animacije

–          izdela osnovne animacije

–          uskladi zahteve s tehničnimi in programskimi možnostmi

–          opiše možnosti in načine varovanja uporabniških, avtorskih in lastniških pravic

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

–          racionalno rabi energijo, material in čas

Izboljša obstoječe spletne strani:

–          oceni obstoječe strani

–          predlaga in predstavi grafične izboljšave spletnih strani

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

Na osnovi zahtevka pripravi kalkulacijske elemente za izdelavo predračuna oz. računa:

–          načrtuje in utemelji tehnično in programsko opremo za oblikovanje spletnih strani

–          načrtuje in utemelji potreben čas za oblikovanje spletnih strani glede na zahtevek

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

izdela spletne strani

 

 

–          izdeluje dele spletne strani in jih povezuje v funkcionalno celoto skladno s konceptom naročnika in oblikovalca

–          kodira in programira

–          uporablja označevalni jezik (html …)

–          uporablja jezik za oblikovanje spletnih strani (CSS …)

–          omogoča interaktivnost spletne strani (javascript …)

–          optimizira spletno stran

–          zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov

–          povezuje se na podatkovne zbirke za potrebe spletnih aplikacij

–          uporablja vire podatkovnih zbirk

–          vgradi (integrira) izdelane programske module v spletno stran

–          testira rešitve in ovrednoti rezultate

–          namesti spletno rešitev na strežnik

–          pripravlja ciljni populaciji prilagojena navodila za uporabo spletnih strani

–          izdeluje spletne strani za uporabo na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)

–          zna uporabljati označevalni jezik (html …)

–          pozna jezik za oblikovanje spletnih strani

–          pozna tehnike optimizacije spletne strani

–          pozna spletne protokole (http, https …)

–          pozna osnovne ukaze za delo s podatkovnimi zbirkami

–          pozna osnove spletnih programskih jezikov (programiranje)

–          pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov

–          zna integrirati izdelane programske module

–          pozna orodja za testiranje in validacijo spletne strani

–          pozna posebnosti, ki jih mora upoštevati pri izdelavi spletnih strani za uporabo na različnih napravah (mobilni telefoni, tablični računalniki …)

Izdela spletno stran v skladu z zahtevkom:

–          načrtuje svoje delo

–          predlaga in predstavi tehnično rešitev izdelave spletne strani

–          utemelji tehnično rešitev (izbira skriptnega jezika, orodja za izdelavo, organizacija spletnih strani, podatkovne zbirke, izbira strežnika)

–          opiše postopek registracije domene

–          izbere strežnik glede na komercialne vidike in utemelji izbiro

–          uporabi označevalni jezik (html …)

–          uporabi jezik za oblikovanje spletnih strani (CSS …)

–          omogoča interaktivnost spletne strani (javascript …)

–          optimizira spletno stran

–          zagotavlja varnost in zasebnost uporabniških podatkov

–          povezuje se na podatkovne zbirke za potrebe spletnih aplikacij

–          uporablja vire podatkovnih zbirk

–          vgradi (integrira) izdelane programske module v spletno stran

–          testira rešitve in ovrednoti rezultate

–          uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

–          racionalno rabi energijo, material in čas

Izboljša obstoječo spletno stran:

–          oceni obstoječe spletne strani z vidika tehnične izvedbe in mnenje obrazloži

–          predlaga izboljšave spletnih strani

–          izdela del spletne strani in ga vključi v obstoječo spletno stran

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izdela osnovno strukturo navodil za uporabnika in izdela osnovno dokumentacijo:

–          opiše strukturo navodil za uporabnika

–          izdela strukturo navodil za uporabnika za dve ciljni skupini – urednike in obiskovalce

–          izdela strukturo datotek in podatkovnih baz

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

–          racionalno rabi energijo, material in čas

Na osnovi grafičnega koncepta pripravi kalkulacijske elemente za izdelavo predračuna oz. računa:

–          načrtuje in utemelji tehnično in programsko opremo za oblikovanje spletnih strani

–          načrtuje in utemelji potreben čas za oblikovanje spletnih strani glede na zahtevek

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

pripravi osnovno strukturo navodil za uporabnika in izdela osnovno dokumentacijo –          izdeluje strukturo navodil za uporabnika za dve ciljni skupini – urednike in obiskovalce

–          izdeluje strukturo datotek in podatkovnih baz

 

Izdela osnovno strukturo navodil za uporabnika in izdela osnovno dokumentacijo:

–          opiše strukturo navodil za uporabnika

–          izdela strukturo navodil za uporabnika za dve ciljni skupini –  urednike in obiskovalce

–          izdela strukturo datotek in podatkovnih baz

–          zagotavlja kakovost opravljenega dela

IZVAJALCI

 PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email