IZPIT – Čistilec / čistilka prostorov

PRIJAVA

Kompetence:

  • Ročno čisti.
  • Strojno čisti.
  • Dezinficira prostor.
  • Izvaja ukrepe za varno delo in varstvo okolja.

Pogoji za pristop k certificiranju

Ni posebnih pogojev za pristop k izpitu.

POTEK IZPITA

Storitev z zagovorom.

Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 60% uspešnost.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikat ni časovno omejen.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
Ročno čisti ·        dnevno čisti talne, nadtalne površine, sobno in stavbno pohištvo, inventar, koše, kuhinjske aparate, pripomočke in steklene površine, delovne površine na dosegu rok

·        namešča papirnate konfekcije, vrečke za odpadke

·        nanaša zaščitne premaze na talne obloge

·        čisti oz. pomiva

·        čisti okolico smetnjakov in dvorišča v skladu s planom dela čiščenja

·        poroča o stanju opreme za delo

·        pozna čistila in premaze za čiščenje ter trajnost in uporabne značilnosti materialov, značilne poškodbe pri uporabi in vzdrževanju, rezultate nege na materialih pozna, materiale, ki jih čisti

·        Ročno očisti pisarniške in delovne prostore:

o   se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale

o   izvaja ročno čiščenje pisarniških in delovnih prostorov v skladu z načrtom čiščenja

o   namešča sanitarni material in izvede doziranje posodic za milo

o   izvede lasten nadzor nad opravljenim delom

o   očisti in shrani delovna sredstva po opravljenem delu

o   izpolni kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala

·        Ročno očisti tla:

o   se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke in čistilne materiale

o   izvaja ročno čiščenje tal v skladu z načrtom čiščenja

o   izvede lasten nadzor nad opravljenim delom

o   očisti in shrani delovna sredstva po opravljenem delu

o   izpolni kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala

Strojno čisti ·        ekonomično uporablja delovne materiale, stroje in orodja

·        uporablja različne tehnologije čiščenja glede na vrsto materialov

·        upravlja stroje za čiščenje

·        čisti s pralno sesalnimi stroji

·        izvaja suho globinsko sesanje talnih oblog

·        polira talne obloge

·        poroča o stanju delovnih strojev in opreme

·        pozna uporabo in  delovanje čistilnih strojev, orodij in pripomočkov

·        pozna postopke in tehnike čiščenj ter pomen uporabe vsakega izmed sredstev za delo

·        Strojno čisti glede na vrsto materialov

o   se ustrezno zaščiti in pripravi stroj, delovne pripomočke in čistilne materiale

o   izvaja strojno čiščenje glede na vrsto materiala  v skladu z načrtom čiščenja

o   izvede lasten nadzor nad opravljenim delom

o   očisti in ustrezno vzdržuje čistilne stroje po opravljenem delu

o   izpolni kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju čistilnih strojev, pripomočkov in materiala

Dezinficira prostor
  • občasno dezinficira prostore
  • čisti sanitarije in sanitarno opremo ter namešča dišalnike, dezinficira kljuke in okolico kljuk na vratih
  • dozira in namešča razkužilna sredstva
  • pozna in uporablja dezinfekcijska sredstva
·        Dezinficira prostor:

o   se ustrezno zaščiti in pripravi delovne pripomočke (stroje za dezinfekcijo) in čistilne materiale

o   ročno ali strojno dezinficira prostor

o   izvede lasten nadzor nad opravljenim delom

o   vzdržuje in ustrezno shrani delovna sredstva po opravljenem delu

o   izpolni kontrolno dokumentacijo in poroča o stanju tehnične opreme in materiala

Izvaja ukrepe za varno delo in varstvo okolja ·        uporablja čistilna sredstva in opremo v skladu s preventivo zdravja in higiene ljudi ter skrbi za varovanje okolja in ustrezno varnost objekta

·        razume osnovne principe higiene, varovanja zdravja in varnosti pri delu

·        pozna nevarnosti dela in delovnega okolja ter pozna ukrepe za varno delo in ukrepe za ohranitev zdravja in preprečitev nezgod

·        ločuje strupene oz. naravi in zdravju škodljive snovi

·        sortira odpadke glede na namembnost in pripravi odpadne materiale za odvoz

·        ravna v skladu z navodili o varstvu pri delu in požarnem varstvu

·        ravna v skladu s preventivo zdravja in higiene

·        izvaja ukrepe za ohranitev zdravja in preprečitev nezgod

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email