IZPIT – Pediker / pedikerka, L-5/3

PRIJAVA
Kompetence:

 • Izvaja pregled nog uporabnika in ugotavlja morebitne kontraindikacije na pedikuro.
 • Pripravi uporabnika na pedikuro.
 • Odstranjuje trdo kožo.
 • Krajša in oblikuje zdrave nohte.
 • Odstranjuje kurja očesa in otiščance.
 • Izvaja neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta.
 • Oskrbuje žulje.
 • Izvaja sprostitveno masažo nog.
 • Izvaja oskrbo glivičnih nohtov in kože nog.
 • Svetuje strankam glede nege nog.

Pogoji za pristop k izpitu

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati:

 • z zaključeno 4 letno srednjo strokovno izobrazbo..

POTEK IZPITA

Izpit poteka pisno in praktično z zagovorom. Kandidat je uspešen, če doseže vsaj 60% uspešnost.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili, da izvaja storitve pedikure ter z udeležbo na usposabljanjih s področja pedikure(vsaj 20 ur v zadnjih petih letih). Če dokazil ne predloži, certifikat obnovi z izpitom.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
Izvaja pregled nog uporabnika in ugotavlja morebitne kontraindikacije na pedikuro · sprejme uporabnika

· pridobiva ustrezne potrebne podatke o uporabniku

· vodi ciljan pogovor za zbiranje podatkov o morebitnih kontraindikacijah

· pridobi vizualne informacije o težavah nog in nohtov uporabnika

· izvaja informativni pregled nog

· vodi dokumentacijo o pregledu in željah uporabnika

· prepozna kontraindikacije in ravna v skladu s svojimi pristojnostmi

· pozna skupine mikroorganizmov in njihovih značilnosti, načinov širjenja in preprečevanja okužb ter naravne in pridobljene človekove odpornosti proti mikroorganizmom

· Izvede pregled nog uporabnika:

– sprejme uporabnika

– navede kateri podatki o uporabniku so potrebni za opravljanje uspešne pedikure

– v simulirani situaciji vodi ciljan pogovor za zbiranje podatkov o morebitnih kontraindikacijah

–  izvede informativni pregled nog

– opiše in razloži pomen dokumentiranja

– izpolni dokumentacijo o pregledu in željah uporabnika

– navede kontraindikacije in pojasni ravnanje v primeru pojava le teh

· pojasni kaj so mikroorganizmi

· pojasni klasifikacijo mikroorganizmov in opiše njihove osnovne značilnosti

· razloži značilnosti, zgradbo in razmnoževanje  bakterij ter opiše pogoje, ki so potrebni za njihovo rast

· opiše aktualne probleme bakterijske rezistence

· opiše namen uporabe antibiotikov

· opiše značilnosti, zgradbo in razmnoževanje  virusov

· razloži kaj je cepivo

· opiše pomen cepljenja

· opiše značilnosti, zgradbo in razmnoževanje  gliv

· razloži  širjenje mikrobov

· razloži ukrepe za preprečevanje in širjenje okužb

· opiše pomen postopkov čiščenja, razkuževanja, sterilizacije

· opiše osnovne značilnosti parazitske živali, ki zajedajo pri ljudeh

· razloži pojme infekcija, patogenost, virulenca, dezinfekcija, sterilizacija

· imenuje in opiše organe imunskega sistema

· razloži vrste imunskega odziva pri človeku

· pojasni osnovne značilnosti antigenov in protiteles

· razloži nespecifičen imunski odziv

· pojasni kaj so preobčutljivostne reakcije, razloži njihov nastanek ter opiše simptome in znake

Pripravi uporabnika na pedikuro · izbira med suho ali mokro pedikuro glede na uporabnikove potrebe

· izbere ustrezne izdelke za nego nog

· po potrebi pomaga uporabniku pri nameščanju na pedikerski stol

· zna poskrbeti za zasebnost uporabnika

· ravna v skladu z etičnimi načeli

· pozna obseg in zaporedje priprave uporabnika na pedikuro

· pozna osnovna etična načela v odnosu do uporabnika

· zna izbrati primeren poseg

· loči različne postopke v pedikuri

· pozna vrste, lastnosti in učinke izdelkov za nego nog

· opiše razlike med suho ali mokro pedikuro in pojasni v katerem primeru bi izbral eno ali drugo

· razloži kako lahko poskrbi za zasebnost uporabnika

· opiše etična načela in njihov pomen

· pojasni obseg in zaporedje priprave uporabnika na pedikuro

· predstavi etična načela v odnosu do uporabnika

· navede različne postopke v pedikuri

· našteje in opiše vrste izdelkov za nego nog v salonu

· pojasni lastnosti in učinke izdelkov za nego nog

· našteje in opiše higienske predpise

· našteje in opiše predpise o varnosti in zdravju pri delu

Odstranjuje trdo kožo · prepozna in odstranjuje trdo kožo z ustreznimi sredstvi za mehčanje trde kože,

· izbere ustrezne instrumente za odstranjevanje trde kože (credo rezilo, kiretni nožek, strojno)

· uporablja ustrezne aparate, instrumente in pripomočke za pedikuro

· oceni kako globoko sme odstraniti trdo kožo, jo odstrani ter zgladi nastale robove

· po zaključku razkužuje noge

· pozna mesta (lokacije) nastanka trde kože

· pozna zgradbo in fiziologijo kože

· pozna vzroke nastanka trde kože

· pozna mesta (lokacije) nastanka trde kože glede na vzrok

· zna pravilno odstranjevati trdo kožo

· pozna in razlikuje različne aparate, instrumente in pripomočke za pedikuro glede na potrebe uporabnika

· Predstavi postopek odstranjevanja trde kožo:

– opiše značilnosti in nastanek trde kože

– predstavi sredstva za mehčanje trde kože

– predstavi  instrumente za odstranjevanje trde kože (credo rezilo, kiretni nožek, strojno) in navede v katerih situacijah bi jih uporabil

– izvede odstranjevanje trde kože

– izvede glajenje nastalih robov

– izvede razkuževanje nog

– navede mesta (lokacije) nastanka trde kože ter možne vzroke nastanka

– predstavi zgradbo in fiziologijo kože

– predstavi  različne aparate, instrumente in pripomočke za pedikuro ter utemelji namen uporabe glede na potrebe uporabnika

– obrazloži izvedeno nalogo

– razloži razlike in pomen postopkov in metod čiščenja, razkuževanja in sterilizacije

Krajša in oblikuje zdrave nohte · očisti in razkuži obnohtne kanale

· ustrezno skrajša in oblikuje noht s kleščami za krajšanje nohtov

· pili nohte

· pozna zgradbo in funkcijo nohta

· pozna pravilno zaporedje priprave in način krajšanja ter oblikovanja nohtov na nogi

· predstavi zgradbo in funkcijo nohta

·  predstavi zaporedje priprave in način krajšanja ter oblikovanja nohtov na nogi

· prikaže čiščenje in razkuževanje obnohtnih kanalov

· prikaže krajšanje in oblikovanje nohtov s kleščami za krajšanje nohtov

· izvede postopek piljenja nohtov

· obrazloži izveden postopek

Odstranjuje kurja očesa in otiščance · prepozna kurje oko in otiščanec

· izvaja aparativne in ročne tehnike odstranjevanja kurjega očesa

· prepozna kontraindikacije za odstranitev kurjega očesa in otiščanca zna narediti test za določitev kurjega očesa v primeru podobnih izrastkov (bradavic)

·  razlikuje aparativne in ročne tehnike za odstranjevanje kurjega očesa in otiščanca

· razlikuje kurje oko od otiščanca in zna ukrepati v obeh primerih

· pozna kontraindikacije v primeru odstranjevanja kurjega očesa ali otiščanca

· predstavi značilnosti na podlagi katerih lahko prepoznamo kurja očesa in otiščance

·  pojasni razliko med  kurjim očesom in otiščancem

· pojasni razliko med aparativnimi in ročnimi tehnikami za odstranjevanje kurjega očesa in otiščanca

· izvede oz. predstavi aparativne in ročne tehnike odstranjevanja kurjega očesa

· predstavi test za določitev kurjega očesa v primeru podobnih izrastkov (bradavic)

· navede kontraindikacije v primeru odstranjevanja kurjega očesa

Izvaja neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta · prepozna vraščen noht

· obvlada neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta

· zna namestiti sponko in uporabnika nauči, kako ravnati v času, ko ima nameščeno sponko

· uporabniku svetuje preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta

· pozna različne vzroke vraščanja nohtov

· pozna posledice vraščenega nohta v primeru, da se ne odstrani pravočasno

· je seznanjen s tehnikami in postopki odstranjevanja vraščenega nohta

·        pozna preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta

· predstavi značilnosti na podlagi katerih lahko prepoznamo vraščen noht

· navede različne vzroke vraščanja nohtov

· predstavi neinvazivne tehnike oskrbe vraščenega nohta

·  prikaže nameščanje sponke

· pojasni kako naj uporabnik ravna z nameščeno sponko

·  navede preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka vraščenega nohta

· obrazloži posledice vraščenega nohta v primeru, da se ne odstrani pravočasno

Oskrbuje žulje · prepozna žulje

· pravilno oskrbi žulj glede na stopnjo oziroma vrsto žulja

· pozna vrste žuljev (rdečina, mehur s serozno tekočino, gnojni)

· pozna pravila aseptične oskrbe v primeru gnojnega žulja

· predstavi značilnosti na podlagi katerih lahko prepoznamo žulje

· demonstrira oskrbo žulja in pojasni, kako se postopki razlikujejo glede na stopnjo oziroma vrsto žulja

· našteje in opiše vrste žuljev

· predstavi aseptično oskrbo v primeru gnojnega žulja

Izvaja sprostitveno masažo noge · izvaja osnovne principe masaže noge do kolen

· zna izvesti masažo od prstov do kolen

· zna prilagoditi moč pritiska pri masaži glede na stanje kože

·  izvede masažo noge in predstavi osnovne principe masaže

· obrazloži izvedeno nalogo

Izvaja oskrbo glivičnih nohtov in kože nog · prepozna glivična obolenja nohtov in kože nog

· oceni ali je pristojen za oskrbo glivičnih nohtov in kože nog glede na stopnjo razsežnosti

· razkuži noge in nohte

· oskrbi glivične nohte in izvede nego glivičnih nog

· pri oskrbi glivičnih nohtov in nog upošteva pravila za preprečevanje prenašanja infekcij na zdrave dele

· svetuje v zvezi s preprečevanjem glivičnih obolenj

· prepozna druge spremembe na nohtih in koži nog (bradavice, psuriaza, nevrotermitis, melanomi, idr.)

· pozna znake glivičnih obolenj na nohtih in koži nog

· pozna oskrbo glivičnih obolenj na nohtih in koži nog

· pozna preventivo preprečevanja glivičnih obolenj

· pozna načine za preprečevanje prenašanja infekcij na zdrave dele

· predstavi značilnosti na podlagi katerih lahko prepoznamo glivična obolenja nohtov in kože nog

· pojasni v katerih primerih je, glede na stopnjo razsežnosti, pristojen za oskrbo glivičnih nohtov in kože nog

· izvede razkuževanje nog in nohtov

· izvede oskrbo glivičnih nohtov in izvede nego glivičnih nog

· predstavi pravila za preprečevanje prenašanja infekcij na zdrave dele

· pojasni kako lahko preprečimo glivična obolenja

· navede možne spremembe na nohtih in koži nog

· obrazloži izvedeno nalogo

Svetuje uporabnikom glede nege nog · svetuje uporabniku v zvezi s preprečevanjem nastanka trde kože, otiščancev, kurjih očes, vraščenih nohtov,

· svetuje uporabniku glede preprečevanja prenosa glivic

· svetuje uporabniku v zvezi s preprečevanjem nastanka žulja in oskrbe le tega na domu

·  svetuje ustrezne izdelke za nego nog

· svetuje uporabniku v zvezi z izbiro, uporabo in negovanjem obutve in nogavic

·  pozna osebno higieno nog

· pozna preprečevanje prenosa mikrobov in preprečevanje nastanka infekcij

· pozna nego nog in nohtov

· pozna različna sredstva za nego kože glede na tip in stanje kože

· obrazloži primerno izbiro, uporabo in negovanje obutve ter nogavic

· predstavi primerno osebno higieno nog

· predstavi osnovne principe preprečevanja prenosa mikrobov in preprečevanja nastanka infekcij

· predstavi primerno nego nog in nohtov

· navede različna sredstva za nego kože glede na tip in stanje kože

· na konkretnem primeru predlaga izdelke za nego nog

· našteje vrste izdelkov za nego nog na domu

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email