IZPIT – Strokovnjak/strokovnjakinja za lesno rezbarstvo, S-5-1

PRIJAVA

Kompetence:

  • Izdeluje lesoreze.
  • Izdeluje plitve reliefe.
  • Izdeluje globoke reliefe.
  • Izdeluje skulpture.

Pogoji za pristop k certificiranju

Ni posebnih pogojev za pristop k izpitu.

POTEK IZPITA

Storitev z zagovorom.

VELJAVNOST CERTIFIKATA

Veljavnost certifikata ni časovno omejena.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
izdeluje lesoreze –         pripravi ali izbere idejno zasnovo za lesorez

–         izbere les ustreznih dimenzij

–         prenese izbran motiv na obdelovanec

–         vrezuje motiv z dleti

–         površinsko obdela in zaščiti izdelek

–         pozna osnove risanja in skiciranja

–         pozna vrste in strukturo lesa

–         pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les

–         pozna obdelovalne lastnosti lesa

–         pozna pravila za spajanje lesa (po debelini in širini)

–         zna izbrati ustrezna dleta in rokovati z njimi

–         zna vzdrževati in ostriti dleta

–         pozna značilnosti zgodovinskih stilov

–         pozna osnovne prvine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija …), risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …) ter skiciranja

IZDELA LESOREZ:

–         razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave lesoreza

–         opiše enostavne tehnike lesoreza

–         utemelji izbiro ustreznega lesa

–         prenese motiv na obdelovanec

–         izbira ustrezna dleta

–         v pravilnem zaporedju vrezuje in upošteva lastnosti lesa ter skrbi za varno delo

–         ostri rezila orodij in uporablja ustrezne naprave

–         po potrebi površino obdela in zaščiti z olji

–         opredeli pojem strokovna etika

–         predstavi osnove oblikovanja

izdeluje plitve reliefe –         pripravi ali izbere idejno zasnovo za plitvi relief

–         izbere vrsto lesa ustreznih dimenzij

–         prenese izbran motiv na obdelovanec

–         vrezuje in kleše motiv z dleti

–         z ustreznim orodjem vtiskuje ponavljajoče se motive

–         izdeluje plitve reliefe (do globine 10 mm)

–         površinsko zaščiti, zlati in barva izdelek

–         pozna osnove skiciranja in risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …)

–         pozna vrste in strukturo lesa

–         pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les

–         pozna obdelovalne lastnosti lesa

–         pozna pravila za spajanje lesa

–         zna izbrati dleta in rokovati z njimi

–         zna vzdrževati in ostriti dleta

–         pozna osnovne prvine oblikovanja (zlati rez, proporci …)

–         razvija sposobnost globinske predstavljivosti

IZDELA PLITVI RELIEF:

–         razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave plitvega reliefa

–         izbere motiv ali nariše idejno skico za plitvi relief

–         prenese motiv na obdelovanec

–         razloži izbiro vrste lesa in ustreznih dimenzij

–         z ustreznimi dleti v ustreznem zaporedju zarezuje po načrtu

–         uporablja različna orodja in naprave za grobo zarezovanje

–         opiše postopek vzdrževanja orodja

–         ostri orodja

–         pri rezbarjenju upošteva strukturo lesa in nepravilnosti v zgradbi ter rešuje morebitne napake

–         izbere najprimernejši zaščitni in dekorativni premaz za okolje

–         z ustrezno tehniko površinsko obdela plitvi relief (olje, voski, laki in konstrukcijske rešitve)

izdeluje globoke reliefe –         pripravi ali izbere idejno zasnovo za globoki relief

–         glede na motiv izbere ustrezno vrsto in dimenzijo lesa

–         prenese izbran motiv na obdelovanec

–         vrezuje in kleše motiv z dleti

–         izdeluje globoke reliefe (nad 10 mm globine)

–         vtiskuje ponavljajoče se motive

–         površinsko zaščiti, zlati in barva izdelek

–         pozna osnove risanja in skiciranja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …)

–         pozna vrste in strukturo lesa

–         pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les

–         pozna obdelovalne lastnosti lesa

–         pozna pravila za spajanje lesa

–         zna izbrati dleta in rokovati z njimi in drugimi orodji

–         zna vzdrževati in ostriti dleta

–         pozna značilnosti zgodovinskih stilov

–         pozna osnovne prvine ne oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija, barve …), risanja in skiciranja

–         razvija sposobnost globinske in prostorske predstavljivosti

IZDELA GLOBOKI RELIEF:

–         razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave globokega reliefa

–         izbere motiv ali nariše idejno skico za globoki relief

–         razloži izbiro vrste lesa in ustreznih dimenzij

–         prenese motiv na obdelovanec

–         pripravi podlago za globoki relief

–         z ustreznimi dleti v ustreznem zaporedju zarezuje po načrtu

–         uporablja različna orodja in naprave za grobo zarezovanje

–         izbere najprimernejši zaščitni in dekorativni premaz za okolje

–         z ustrezno tehniko površinsko obdela globoki relief (olje, voski, laki in konstrukcijske rešitve)

izdeluje skulpture –         izdeluje idejne osnutke ali izbere ustrezne predloge

–         pripravi idejno zasnovo ali skico za skulpturo

–         pripravi model za izdelavo skulpture

–         glede na skulpturo izbere les ustreznih dimenzij, vlage in drevesne vrste

–         vrezuje in kleše motiv z dleti

–         pripravi površino skulpture za morebitno barvanje ali zlatenje

–         pozna osnove risanja (geometrijske konstrukcije, senčenje, izometrične projekcije …)

–         pozna osnove skiciranja

–         pozna vrste in strukturo lesa

–         pozna lastnosti lesa in vpliv vlage na les

–         pozna obdelovalne lastnosti lesa

–         pozna pravila za spajanje lesa

–         zna izbrati dleta in rokovati z njimi in drugimi orodji

–         zna vzdrževati in ostriti dleta

–         pozna značilnosti zgodovinskih stilov

–         pozna osnovne sestavine oblikovanja (zlati rez, proporci, kompozicija, barve …)

–         razvija sposobnost prostorske predstavljivosti

IZDELA SKULPTURO:

–         razloži, kako zgradba lesa in lastnosti drevesne vrste vplivajo na postopek izdelave skulpture

–         pripravi in obrazloži idejno zasnovo

–         izbere ustrezen material glede na predvidene zahteve

–         pripravi les za izdelavo skulpture

–         upošteva lastnosti lesa pri izbiri obdelovanca (vpliv vlage, obdelava, dopustne napake, izkoriščanje teksture …)

–         pravilno spaja les

–         izbire ustrezna orodja (dleta, sekire, motorne žage)

–         ostri orodja

–         opiše sistemsko zaščito skulpture

–         pozna zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email