Kako do profesionalne kvalifikacije

Koraci za dobijanje profesionalne kvalifikacije:

  • proverite kompetencije za željenu dodatnu kvalifikaciju i uporedite ih sa svojim
  • po potrebi učestvujte u obuci
  • proverite uslove za pristup sertifikovanju
  • proverite ispitne rokove i rokove za prijavu
  • pripremite obavezne i neobavezne dokaze
  • ispunite prijavu
  • prijavu i skupljene dokaze pošaljite  e-prijavom, poštom na adresu: ZRZ, Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, elektronskom poštom na mail info@zrz.si ili faksom na broj + 386 (0)1 2927262
  • sačekajte obaveštenje Udruženja za razvoj znanja (ZRZ) o realizaciji ispita
Print Friendly, PDF & Email