Misija i vizija

MISIJA

Praćenjem trendova i potreba tržišta rada, podstičemo razvoj i napredak društva u okviru koga radimo, brinemo za stalni profesionalnog razvoja ljudskih resursa i trajni razvoj društva i privrede. Posvećeni smo visokim standardima razvojnog posla.

U saradnji sa privrednim i drugim organizacijama, razvijamo fleksibilne, transparentne i pregledne kvalifkacione strukture i dodatne kvalifikacije. Saradjujemo u inovativnim projektima, u kojima razvijamo nova znanja, veštine i kompetencije, nove potrebe i mogućnosti.

VIZIJA

Postaćemo moderator izmedju poslodavaca i njihovih organiizacija na području razvoja ljudskih resursa. Bićemo nosilac razvoja i povezivanja novih znanja, veština i kompetencija.

OPŠTI CILJ

Praćenjem potreba i kontinuiranim razvojem novih obrazovnih sadržaja – povećanje konkurentnosti korisnika naših usluga.

STRATEŠKI CILJEVI

  • obezbediti pristup dodatnim kvalifikacijama na celoj teritoriji Slovenije;
  • širiti portfolio dodatnih kvalifikcija;
  • širiti prepoznatljivost sistema dodatnih kvalifikacija URZ izvan Slovenije;
  • utvrditi stratešku povezanost sa privredom;
  • širiti partnersku mrežu u zemlji i inostranstvu;
  • razvijati nova znanja i prepoznati mogućnosti.
Print Friendly, PDF & Email