O Udruženju za razvoj znanja

Udruženje za razvoj znanja se brine za razvoj, održavanje i promovisanje znanja i kompetentnosti, doživotno učenje i za prenos i razmenu informacija sa područja obrazovanja, razvoja ljudskih resursa, motivacije, kvaliteta, ličnog razvoja.

Svesni smo da privreda i društvo za uspeh na globalnom tržištu uopšteno traže kvalitetno i korisno znanje, koje povećava sposobnosti, veštine za efikasno vodjenje i upravljanje poslovnim procesima.  Uspešna preduzeća su već odavno spoznala da konkurentnu prednost u odnosu na ostale održavaju samo sa pravim ljudskim resursima, jer su razlike izmedju odličnih i prosečnih preduzeća svim ostalim područjima postale minimalne.

Jedna od značajnih karakteristika organizacije je kvalifikaciona struktura, odnosno znanje i osposobljenost zaposlenih. Adekvatno osposobljeni zaposleni će biti u stanju da optimalno upotrebe svoje znanje i veštine i dostići će bolje rezultate, visok kvalitet, znaće inventivno i inovativno da razmišljaju, ukratko dostići dodatnu vrednost, koje preduzeće pozicionira na tržištu.

Udruženje za razvoj znanja se zato povezuje sa poslodavcima i njihovim udruženjima i u saradnji sa njima utvrdjuje koja su nova znanja, veštine i kompetencije, koje preduzeća i druge organizacije vode ka dostizanju postavljenih ciljeva i rasta. Popis potrebnih i  stvarnih kompetencija i utvrdjivanje razlika su osnova za definisanje dodatnih kvalifikacija, koje su potrebne zaposlenima u odredjenim preduzećima, odnosno granama.

Sistem dodatnih kvalifikacija smo razvili kao dopunski sistem redovnom obrazovnom sistemu i sistemu nacionalnih stručnih kvalifikacija, i omogućava značajno bržu reakciju na potrebe poslodavaca za znanjem, veštinama i kompetencijama. Dodatne kvalifikacije su zasnovane posebno za odredjen zaokružen delokrug rada, koji poslodavci prepoznaju kao značajan i potreban za realizaciju odredjenog zadatka, odnosno odredjenog poslovnog rezultata.

Sistem dodatnih kvalifikacija URZ je plod dugogodišnjeg praćenja kretanja na tržištu rada i dugogodišnjeg iskustva na području formalnog i neformalnog obrazovanja i nacionalnih stručnih kvalifikacija i kao takav je odgovor na sve veći nedostatak odredjenih znanja, veština i kompetencija i potrebe poslodavaca bržem prilagodjavanju njihovim potrebama i strožijim kadrovskim zahtevima za konkurentnost na medjunarodnom tržištu.

Sve zajedno, u kombinaciji sa prethodnim analizama, otvara nove mogućnosti u upravljanju znanjem, što omogućava savladavanje znanja, upravljanje njime i brzu reakciju na novitete u tehnologiji, radnim procesima, na zahteve tržišta i poslednje, ne i manje važno, na promene u kadrovskoj strukturi, odnosno kadrovskoj politici organizacije.

Print Friendly, PDF & Email