Pitajte nas

Dodatna pitanja pošaljite putem online formulara:

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Sporočilo

Česta pitanja i odgovori

Kako se prijavljujem na ispit?

Pažljivo proverite uslove, koje kandidati moraju ispuniti da bi pristupili ispitu, koji su posebno objavljeni za svaku profesionalnu kvalifikaciju. Ako ispunjavate uslove, proverite termine ispitnih rokova i popunite prijavu, koju treba da pošaljete elektronskom poštom na mail info@zrz.si ili faksom na br. + 386 (0)1 2927262. Uz prijavu priložite sve potrebne kopije dokumenata, kojima dokazujete da ispunjavate uslove za pristup ispitu. U toj fazi je dovoljno da nam dokumente prosledite faksom ili skenirane putem elektronske pošte, a originale ćete direktno doneti na ispit.

Na šta treba da obratim posebnu pažnju prilikom prijave?

Obratite pažnju na rok prijave, koji je objavljen u ispitnim rokovima i najkasnije do tog datuma pošaljite prijavu i pazite da priložite kopije svih potrebnih dokaza. Ukoliko neki od potrebnih dokumenata budu nedostajali, pozvaćemo Vas da dopunite prijavu u odredjenom roku.

Da li mogu uz prijavu da pošaljem i druge dokumene, koji dokazuju moje znjanje i kompetencije?

Ako se to znanje i kompetencije odnose na profesionalnu kvalifikaciju, koja Vas zanima, onda je to poželjno. Ispitna komisija će proveriti sve te dokumente. Ako ispitna komisija utvrdi da su odgovarajući i verodostojni dokumenti, priznaće vam deo profesionalne kvalifikacije i neće biti potrebno da obavljate taj deo ispita. Izuzetno, ako dokazi budu pokrivali dodatnu kvalifikaciju u celini i bez dvoumljenja budu dokazivala osposobljenost, komisija će priznati dodatnu kvalifikaciju u celini, tako da obavljanje ispita neće biti potrebno.

Gledao sem ispitne naloge, da li če na ispitu proveriti sve kompetencije?

Na ispitu se proveravaju sve kompetencije, osim u slučaju da kandidat odredjene veštine pokazuje dokazima, koje je priložio uz prijavu i komisija mu/joj je te kompetencije već priznala. U tom slučaju, komisija na ispitu neće proveravati te kompetencije.

Ispit traje najviše 180 minuta. Usmeni ispit i odbrana unapred pripremljenog pisanog zadatka (seminarskog rada) traje najviše 30 minuta. Praktični ispit sa usmenom odbranom za svakog pojedinca traje najviše 60 minuta, odnosno više ako je to posebno zapisano u katalogu.

Učesnik ima pravo na pripremu do 15 minuta, pre usmenog ispita.

Print Friendly, PDF & Email