Prava kandidata

 • U roku od 15 dana nakon isteka prijavnog roka, kandidati će biti pozvani zbog dopunjenja prijave i sadržaja provere;
 • Kandidati se u roku od 15 dana nakon isteka prijavnog roka obaveštavaju o datumu, mestu, sadržini ispita i o plaćanju troškova;
 • Kandidat, koji ne ispunjava uslove za pristup sertifikovanju će biti o tome obavešten putem odluke;
 • Kandidati imaju pravo prigovora na Odluku o neispunjavanju uslova za pristup sertifikovanju 3 dana nakon prijema odluke;
 • Ako kandidat iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da pristupi ispitu ili ga prekine, vraća mu se naknada za ispitivanje nakon odbitka nastalih troškova;
 • Ispit u celini traje najviše 180 minuta;
 • Kandidat ima pravo na 15-minutnu pripremu pre usmenog ispita;
 • URZ treba pismeno da obavesti kandidata o uspehu na ispitu najkasnije osam dana nakon datuma pisanog ispita;
 • Ocena usmenog ispita se saopštava kandidatu nakon završetka usmenog ispita;
 • Kandidat ima pravo uvida u ispitnu dokumentaciju;
 • Kandidat može više puta da se prijavi na ispit, sve dok ne dokaže osposobljenost;
 • Kandidat ima pravo prigovora na Odluku o neobavljenom sertifikovanju profesionalne kvalifikacije tri dana nakon prijema obaveštenja;
 • Kandidat ima pravo prigovora na rad ispitne komisije 3 dana po prijemu sertifikata, odnosno obaveštenja o neobavljenom sertifikovanju profesionalne kvalifikacije.
Print Friendly, PDF & Email