Šta su profesionalne kvalifikacije URZ

Profesionalne kvalifikacije URZ otvaraju nove mogućnosti dobijanja, odnosno znanja, veština i kompetencija, koje nismo mogli da dobijemo u formalnom obrazovanju, kao i znanje  koje se razvija na osnovu novosti u tehnologiji i radnim procesima i neophodno je za rad u savremeno, razvojno orijentisanom društvu.

Činjenica je da znanja, veštine i kompetencije brzo zastarevaju, odnosno nastaju. Nova tehnoloija, način rada, zahtevi tržišta i, sa druge strane, želja za ličnim rastom i napredovanjem zahtevaju od nas kontinuirano učenje. Ovo učenje se ne odvija samo u učionicama i školi, već i nesvesno. Učimo svaki čas i svaki čas crpimo iz okruženja nova znanja, veštine i kompetencije, koje zatim koristimo za bolji, brži, kvalitetniji i efikasniji rad.

Profesionalna kvalifikacija Udruženja za razvoj znanja (URZ) je rezultat obrazovanja i osposobljavanja, odnosno dobijenog radnog iskustva i dopunjuje, produbljuje i širi znanje, veštine i mogućnosti pojedinca za život i rad, i potvrdjuje se sertifikatom.

Profesionalne kvalifikacije URZ su prepoznate od strane poslodavaca i potvrdjene od strane poslodavačkih organizacija, kao kombinacija znanja, veština i kompetencija za odredjen zaokružen skup stručnosti i delatnosti, koji je potreban sa aspekta poslodavca za postizanje odredjenog kvaliteta.

Sertifikat, koji dobijaju kandidati nakon uspešno završenog sertifikovanja, nije nacionalni dokument (isprava) i ne omogućava stepen obrazovanja na višem nivou, već je referentni dokument, koji je dodatak svedočanstvu, diplomi, odnosno sertifikatu, koji omogućava zaposlenje i nastavak rada i dokazuje doživotno učenje i unapredjivanje znanja, koji je za postizanje konkurentnosti na tržištu rada ne samo poželjan, već neophodan.

KRITERIJUMI ZA PROFESIONALNU KVALIFIKACIJU URZ

Profesionalne kvalifikacije u okviru sistema URZ moraju da ispune sledeće kriterijume:

  • zaokružen skup stručnosti, odn. delatnosti,
  • povezana kombinacija znanja, veština i kompetencija, koje po pravilu obavlja jedna osoba u okviru svog posla ili radnog mesta,
  • dodatak, odnosno nadogradnja formalnom programu obrazovanja i osposobljavanja, nacionalnoj stručnoj ili drugoj kvalifikaciji,
  • sa aspekta poslodavaca prepoznata kombinacija znanja, veština i kompetencija.
Print Friendly, PDF & Email