Svrha profesionalne kvalifikacije

ZA POJEDINCE

  • profesionalne kvalifikacije omogućavaju brzo prilagodjavanje odnosima na tržištu i potrebama poslodavaca,
  • sertifikat dokazuje kompetentnost za obavljanje odredjenog posla zato predstavlja veću mogućnost zaposlenja,
  • profesionalne kvalifikacije omogućavaju lični i profesionalni razvoj,
  • profesionalne kvalifikacije dokazuju doživotno učenje, povećavaju socijalnu mrežu i uključenost i povećavaju motivisanost za nastavak obrazovanja.

ZA POSLODAVCE

  • brzo prilagodjavanje kvalifikacija i internih kvalifikacionih struktura razvojnom trendu
  • prilagodjavanje i unapredjivanje kompetencija zaposlenih
  • rešavanje problematike deficita unutar organizacije i grane
  • preglednost postojećih kompetencija, uvodjenje dinamične kvalifikacione strukture i omogućavanje brze zamene odsutnih zaposlenih.
Print Friendly, PDF & Email