Tok sertifikovanja i ispita

Sertifikovanje profesionalne kvalifikacije nije samo ispit pred komisijom, već celokupan postupak od prijave do dobijanja sertifikata o profesionalnoj kvalifikaciji.

Ono što je značajno u postupku je da kandidati mogu deo profesionalne kvalifikacije, izuzetno profesionalnu kvalifikaciju u celini da dokažu odgovarajućim dodatni, odnosno neobaveznim dokazima, koje prilažu uz prijavu.

Obavezni dokazi su oni, kojima kandidat dokazuje da ispunjava uslove za pristup sertifikovanju:

 • biografija (preporučujemo EUROPASS CV obrazac),
 • dokaz o završenom obrazovanju,
 • dokaz o prethodnom radnom iskustvu (radna knjižica, ugovor o radu, preporuka, opis posla, izjava poslodavca, …),
 • ostale potvrde u skladu sa uslovima za pristup sertifikovanju prema SPKIK (Standard profesionalne kvalifikacije i ispitni katalog).

Dodatni, odnosno neobavezni dokazi su oni kojima dokazujemo znanje, veštine i kompetencije zapisane u standardu profesionalne kvalifikacije.

Dodatni dokazi moraju biti novijeg datuma i moraju se odnositi na kandidata. URZ nudi pomoć u prikupljanju dodatnih dokaza.

Dodatni dokaz je:

 • potvrda o radnom i drugom iskustvu, koje izdaje poslodavac, odnosno njegov ovlašćeni predstavnik,
 • referentni dokument o radu kandidata,
 • potvrda o pohadjanju i završetkku formalnog i neformalnog obrazovanja ili osposobljavanja,
 • proizvod, model, program, itd.,
 • pisani proizvod, koji je kandidat uradio na radnom mestu (npr. napisan projekat, plan, razvojni zadatak, istraživanje, elaborat, analiza, esej, izveštaj o proceni, prevod nekog teksta, završni račun malog preduzeća, kadrovski plan preduzeća, itd.),
 • fotografije i video zapisi rada, odnosno usluge na radnom mestu,
 • dokaz o primljenim priznanjima, odnosno nagradama sa takmičenja, koji su suštinski u vezi sa dodatnom kvalifikacijom,
 • autorski ili koautorski rad u pisanju članaka, knjige i drugih publikacija,
 • patent itd.

Prikupljanje dodatnih dokaza koji će potvrditi dodatnu kvalifikaciju ima smisla, ako je kandidat radom, hobijem, pohadjanjem obuka dobio odgovarajuća znanja, veštine i kompetencije, koje može da dokaže.

Sam ispit se obavlja na osnovu ispitnog kataloga. Na ispitu, tročlana ispitna komisija proverava znanje, veštine i kompetencije kandiata. Ako kandidat deo znanja, veština i kompetencija dokaže preko dodatnih dokaza, ispit ne obavlja u celini, već samo preostali deo ispita.

Dakle, sertifikovanje je:

 • pregled i potvrdjivanje dodatnih dokaza;
 • ispit;
 • najčešće je kombinacija potvrdjivanja dokaza i ispita.

Sertifikat, koji dobijaju kandidati je referentni dokument, koji dokazuje odredjene kompetencije, znanje i veštine. Nije javna isprava, pomoću koje možete da nastavite obrazovanje na višem stepenu, već je isprava, koja povećava mogućnosti za zaposlenje i omogućava aposlenje u specifičnim područjima. zaposlenje u specifičnim područjima.

Primer sertifikata_SLO_ENG

TOK SETRIFIKOVANJA

Tok sertifikovanja

Print Friendly, PDF & Email