Kaj so strokovne kvalifikacije ZRZ

Strokovne kvalifikacije ZRZ odpirajo nove možnosti pridobivanja znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih ne moremo oz. nismo mogli pridobiti v rednem izobraževanju, saj gre za tiste vsebine, ki se razvijajo na podlagi novosti v tehnologiji in delovnih procesih in so nujno potrebna za obvladovanje dela v sodobni, razvojno naravnani družbi.

Znanja, spretnosti in kompetence, ob hitrem razvoju, ki smo mu priča ta trenutek, hitro zastarajo oz. nastajajo. Nova tehnologija, način dela, zahteve trga in, na drugi strani, želja po osebni rasti in napredovanju zahtevajo od nas nenehno učenje. To učenje ne poteka le organizirano v učilnicah in šolah, pač pa se dogaja tudi neorganizirano in nezavedno. Učimo se ves čas in ves čas iz okolja črpamo nova znanja, spretnosti in kompetence, ki jih potem uporabljamo za boljše, hitrejše, bolj kvalitetno in bolj učinkovito delo in življenje.

Strokovnna kvalifikacija Združenja za razvoj znanja (ZRZ) je rezultat izobraževanja in usposabljanja oz. pridobljenih delovnih izkušenj in dopolnjuje, poglablja in širi znanje, spretnosti in zmožnosti posameznika za življenje in delo ter se izkazuje s certifikatom.

Strokovne kvalifikacije ZRZ so prepoznane s strani delodajalcev in potrjene s strani delodajalske organizacije, kot tista kombinacija znanj, spretnosti in kompetenc za določen zaokrožen sklop del znotraj poklica ali dejavnosti, ki je potreben z vidika delodajalca za doseganje zahtevane kakovosti.

Certifikat, ki ga dobijo kandidati po uspešno zaključenem certificiranju ni nacionalna listina in ne omogoča vstopa v izobraževanje na višji ravni, pač pa je referenčna listina, ki je dodatek spričevalu, diplomi oz. certifikatu, omogoča zaposlitev in nadaljevanje dela ter dokazuje vseživljenjsko učenje in nadgrajevanja znanja, ki je za doseganje konkurenčnosti na trgu dela ne le zaželeno, pač pa nujno.

Primer certifikata_SLO_ENG

KRITERIJI ZA STROKOVNE KVALIFIKACIJE ZRZ

Strokovne kvalifikacije v okviru sistema ZRZ so oblikovane za:

  • zaokrožen sklop del v okviru poklica oz. dejavnosti,
  • povezano kombinacijo znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih praviloma lahko opravlja ena oseba v okviru svoje zaposlitve ali delovnega mesta,
  • dodatek oz. nadgradnjo formalnemu programu izobraževanja in usposabljanja, nacionalni poklicni ali drugi kvalifikaciji,
  • s strani delodajalcev prepoznano kombinacijo znanj, spretnosti in kompetenc.

 

Print Friendly, PDF & Email