Zakaj strokovne kvalifikacije

ZA POSAMEZNIKE

  • strokovne kvalifikacije omogočajo hitro prilagajanje razmeram na trgu in potrebam delodajalcev
  • certifikat dokazuje kompetentnost za izvajanje določenega dela zato omogoča oz. veča možnost zaposlovanja,
  • strokovne kvalifikacije omogočajo osebni in strokovni razvoj,
  • strokovne kvalifikacije dokazujejo vseživljenjsko učenje , večajo socialno mrežo in vključenost ter večajo motiviranost za vključevanje v nadaljnje izobraževanje.

ZA DELODAJALCE

  • hitro prilagajanje kvalifikacij in internih kvalifikacijskih struktur razvojnim trendom
  • prilagajanje in posodabljanje kompetenc sodelavcev
  • reševanje problematike deficitarnosti znotraj organizacije in panoge
  • preglednost obstoječih kompetenc, uvajanje dinamične kvalifikacijske strukture in omogočanje hitrega nadomeščanja odsotnih sodelavcev

 

 

Print Friendly, PDF & Email