Pravice kandidatov

 • Kandidati so pozvani k dopolnitvi prijavnic in o vsebini preverjanja.
 • Kandidati so obveščeni o datumu, kraju, vsebini izpita in o plačilu stroškov.
 • Kandidat, ki ne izpolnjuje pogojev za pristop k certificiranju, so o tem obveščeni.
 • Kandidati na obvestilo iz prejšnje alineje lahko podajo ugovor.
 • Kandidati s posebnimi potrebami imajo pravico do prilagoditev izvajanja izpita.
 • Kandidati imajo pravica do ugovora zoper Obvestilo o neizpolnjevanju pogojev za pristop k certificiranju v 3 dneh po prejemu sklepa.
 • Kandidati lahko podajo ugovor zoper delo izpitne komisije.
 • Če kandidat iz utemeljenih razlogov ne more pristopiti k izpitu ali ga prekine, se mu vplačano izpitno pristojbino vrne, pri čemer se odbijejo nastali stroški.
 • Izpit v celoti lahko traja največ 240 minut.
 • Kandidat ima pravico do 15 minutne priprave pred ustnim izpitom.
 •  ZRZ oz. akreditirana organizacija pisno obvesti kandidata o uspehu na izpitu najkasneje v osmih dneh po datumu pisnega izpita.
 • Ocena ustnega izpita se kandidatu sporoči takoj po zaključku ustnega izpita.
 • Kandidat ima pravico do vpogleda v izpitno dokumentacijo.
 • Kandidat se lahko na izpit prijavi večkrat, dokler ne dokaže usposobljenosti.
Print Friendly, PDF & Email