ZRZ STROKOVNA KVALIFIKACIJA: Gradbeni delavec za zidanje in ometavanje

Trenutno ni razpisanih izpitnih rokov.

Standard ZRZ strokovne kvalifikacije in izpitni katalog za Gradbeni delavec za zidanje in ometavanje  

Prijava_gradbeni delavec za zidanje in ometavanje

ZAKAJ PRIDOBITI ZRZ STROKOVNO KVALIFIKACIJO? 

  • Da potrdite z delovnimi izkušnjami pridobljena znanja, spretnosti in kompetence.
  • Da se lažje zaposlite.
  • Da pridobite referenčno listino, ki je prepoznana s strani delodajalcev in potrjene s strani delodajalske organizacije, listino, ki je dokazilo za zaposlovanje v Sloveniji in EU.

POGOJI ZA PRISTOP K IZPITU

  • Zaključena osnovnošolska obveznost, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole,
  • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu.

POTREBNI DOKUMENTI ZA PRISTOP K IZPITU:

Obvezno:

IZPIT

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih  kompetenc po zahtevah standarda strokovne kvalifikacije in izpitni katalog za gradbenega delavca za zidanje in ometavanje. Ob praktični nalogi se lahko izvede tudi ustni zagovor naloge.

KRAJ IZPITA:

Izpit bo organiziran na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, Dunajska 102, Ljubljana.

CENA IZPITA: 160,00 EUR.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom preverjanja na Združenje za razvoj znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0201 1025 9237 946, NLB d.d. sklic: 2019-1.

Račun boste prejeli po zaključku preverjanja.

Svetovanje

Svetovanje in informacije v zvezi s prijavo in pripravo dokazil oz. prilog za pristop k izpitu: mobitel: 041 609 892 ali e-mail janez.dekleva@zrz.si ali info@zrz.si.

Print Friendly, PDF & Email