Mreža ZRZ – sertifikatna centrala

POSLODAVCI

Sa poslodavcima odnosno njihovim udruženjima saradjujemo u identifikovanju potreba tržišta rada za znanjem, veštinama i kompetencijama, kao i pri definisanju dodatnih kvalifikacija. Udruženja poslodavaca su, u skladu sa internim aktima Udruženja za razvoj znanja, odgovorni za sadržinsko potvrdjivanje standarda odatnih kvalifikacija i ispitnog kataloga, kao i za odredjivanje članova ispitnih odbora i ispitnih komisija. To potvrdjuje visok kvalitet rada i garanciju da nosioci sertifikata o dodatnoj kvalifikaciji ispunjavaju propisane standarde.

NACIONALNE CENTRALE

S obzirom na to da su profesionalne kvalifikacije prepoznate od strane poslodavaca, koji funkcionišu na medjunarodnom tržištu, ukoliko je to potrebno, moguć je prenos profesionalnih kvalifikacija i na druga nacionalna okruženja.

Nacionalne centrale, koje imaju zaključen ugovor sa Udruženjem za razvoj znanja, kao sertifikatne centrale, se brinu za lokalizaciju (prilagodjavanje nacionalnom zakonodavstvu i tržištu rada) i implementaciju okvira kvalifikacija, uzimajući u obzir okvir i pravila sistema komorskih kvalifikacja i sertifikacija, i izvode sertifikovanje profesionalnih kvalifikacija.

Nacionalne centrale:

 • Republika Srbija: Nacionalni centar za sertifikaciju dodatnih kvalifikacija Beograd (www.sertifikuj.se)
 • Republika Crna Gora:  D.O.O. “INSTITUT ZA CERTIFICIRANJE SISTEMA” ZA CERTIFIKACIJU, EKSPERTIZU, OBUKU I USLUGE PODGORICA (www.sertifikacija.me)
 • Republika Hrvatska: KLASTER TERITORIJALNA SURADNJA – TERIS, ZAGREB (http://teris-project.eu/hr/edukacija/)
 • Republika Severna Makedonija: Bussines Confederation of Macedonia – BUSINESSMACEDONIA (https://bcm.mk)
 • Republika Bosna in Hercegovina: Institut za Certificiranje Sistema – ICS Business Assurance/Adriatic Countries (www.ics-norm.com)

IZVAĐIVAČI OBUKE

Profesionalne kvalifikacije kandidati mogu da steknu tekom radnog iskustva ali takođe mogu, da pohađaju obuku za profesionalne kvalifikacije. Udruženje za razvoj znanja izvodi sertifikaciju profesionalniih kvalifikacija, treningi-obuka pa je pokrenuta od strane organizovane mreže edukacijskih institucija. To su škole, ustanove za obrazovanje odraslih, preduzeća i slične organizacije koje ispunjavaju materijalne uslove propisane u katalogu za svaku kvalifikaciju posebno.

Ukoliko ste zainteresovani za ovakav vid saradnje molimo vas, da nas kontaktirate.

Izvođači obuke:

 • Forum Media, MARIBOR, Slovenija
 • Šolski center Velenje, Medpodjetniški center Velenje, Slovenija
 • AGORA d.o.o., Podjetje za ustvarjalne komunikacije, Ljubljana, Slovenija
 • UM Fakulteta za organizacijske vede, Kranj, Slovenija
 • EdukaCentar Split i Zagreb, Hrvatska
 • Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, Srbija
 • Internacionalni univerzitet, Novi Pazar, Srbija
 • Razvojna akademija poljoprivrede Srbije
 • Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, Srbija

Lista izvođača obuke se konstantno povećava.

Ukoliko ste zainteresovani za ovakav vid saradnje molimo vas, da nas kontaktirate.

Print Friendly, PDF & Email