Vprašajte nas

Za vsa dodatna vprašanja se nam lahko oglasite tudi preko spletnega obrazca:

Ime (obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Sporočilo

 

Pogosta vprašanja in odgovori

Kako se prijavim na izpit?
Pozorno preverite pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, da lahko pristopijo k izpitu, ki so objavljeni pri vsaki dodatni kvalifikaciji posebej. Če izpolnjujete pogoje preverite izpitne roke in izpolnite prijavnico, ki jo pošljite po elektronski pošti na naslov info@zrz.si ali po faksu na št. 01 2927262. Prijavi priložite vse potrebne kopije dokumentov, s katerimi dokazujete, da izpolnjujete pogoje za pristop k izpitu. V tej fazi je dovolj, da nam dokumente posredujete po faksu ali skenirane po elektronski pošti, originale boste prinesli direktno na izpit.

Ali moram biti pri prijavi na kaj posebej pozoren?
Pozorni bodite na rok prijave, ki je objavljen v izpitnih rokih in najkasneje do tega datume posredujte prijavnico in pazite, da priložite kopije vseh potrebnih dokazil. V kolikor bo kateri od potrebnih dokumentov manjkal , vas bomo pozvali, da boste prijavnico v določenem roku dopolnili.

Ali lahko ob prijavi pošljem tudi druge dokumente, ki dokazujejo moja znanja in kompetence?
Če se ta znanja in kompetence nanašajo na strokovno kvalifikacijo ki vas zanima, potem je to zaželeno. Izpitna komisija bo vse te dokumente preverila. Če bo izpitna komisija ugotovila, da gre za ustrezen in verodostojne dokumente, vam bo del dodatne kvalifikacije priznala in za ta del vam ne bo potrebno opravljati izpita. Izjemoma, če bodo dokazila pokrivala strokovno kvalifikacijo v celoti in bodo brez dvoma dokazovala usposobljenost, bo komisija lahko kvalifikacijo v celoti priznala, tako, da opravljanje izpita ne bo potrebno.

Gledal sem izpitne naloge, ali bodo na izpitu preverjali vse kompetence?
Izpit lahko traja največ 180 minut. Če gre za ustni del izpita in zagovor vnaprej pripravljene pisne naloge (seminarske naloge) traja največ 30 minut. Praktični izpit z ustnim zagovorom za posameznega udeleženca lahko traja največ 60 minut oz. več če je v katalogu to posebej zapisano.
Udeleženec ima pravico do 15 minutne priprave pred ustnim izpitom.
Velja, da se na izpitu preverjajo vse kompetence, razen v primeru, da kandidat določene kompetence za izkazuje s dokazili, ki jih je priložil prijavnici in mu/ji je komisija določene kompetence že priznala. V tem primeru teh kompetenc komisija na izpitu ne bo preverjala.

 

 

Print Friendly, PDF & Email