Komu so namenjene strokovne kvalifikacije

POSAMEZNIKI

Strokovne kvalifikacije ZRZ kandidatom odprejo nove karierne možnosti, večajo možnost zaposlovanja in mobilnosti na trgu dela, hkrati pa omogočajo da znanja, spretnosti in kompetence, ki so jih pridobili ne neorganiziran in neformalen način ter so priznane s strani delodajalcev, v okviru sistema strokovnih kvalifikacij ZRZ potrdijo in pridobijo certifikat o strokovni kvalifikaciji.

Certifikat, ki ga pridobijo kandidati izkazuje kompetence v okviru strokovne kvalifikacije, tako da delodajalec lahko iz listine razbere usposobljenost posameznika, zato odpira nove zaposlitvene možnosti tudi za iskalce zaposlitve, saj dokazuje vseživljenjsko učenje in razvoj kandidata.

Primer certifikata_SLO_ENG

DELODAJALCI

Delodajalci se vedno bolj zavedajo pomena kvalitetnega in razvojno usmerjenega kadrovskega potenciala, saj brez ustrezno usposobljenih sodelavcev, ki se hitro prilagajajo novim tehnologijam in razvoju, ne morejo dosegati zastavljenih ciljev. Dejstvo pa je, da najbolj uspešni delodajalci poudarjajo pomen prav vsakega od sodelavcev.

Strokovne kvalifikacije ZRZ za delodajalce predstavljajo tisto možnost odzivanja na razvoj in tehnološke spremembe ter spremembe v delovnih procesih, ki omogoča prožnost in ohranjajo konkurenčnost na trgu.

Delodajalci pa niso le uporabniki strokovnih kvalifikacij, pač pa tudi pobudniki oz. iniciatorji. Delodajalci, ki zaznavajo nova znanja, spretnosti in kompetence in želijo organiziran in transparenten pristop k certificiranju in podelitev listin s strani referenčnih inštitucij, sodelujejo z ZRZ tudi v razvojnem delu in vsebinsko prispevajo k opredelitvi standardov za pridobitev strokovne kvalifikacije. Te strokovne kvalifikacije predvsem predstavljajo nov razvojni potencial za panogo oz. za slovensko gospodarstvo, saj omogočajo stalnemu spremljanje in posodobitve znanj, spretnosti in kompetenc kadrovskih potencialov v organizaciji in takojšnjo reakcijo na novosti oz. spremembe.

 

Print Friendly, PDF & Email