Na voljo znanstvena monografija Digitalna transformacija poslovanja in marketinga

Po zelo pozitivnih odzivih na znanstveno monografijo »Digitalni marketing za sodobne organizacije« so avtorji okrepljeni s strokovnjaki iz domačega in tujega okolja pripravili novo znanstveno monografijo z naslovom »Digitalna transformacija poslovanja in marketinga«, ki je tokrat pripravljena v obliki tematskih poglavij strukturiranih za potrebe poznavalcev in strokovnjakov z izbranih področij poslovanja in marketinga s posebnim poudarkom na digitalni poslovni transformaciji.

Znanstvena monografija vključuje nove vsebine in zajema izzive nove poslovne resničnosti, s katerimi se vsi soočamo. Največji uspeh v digitalnem prehodu doživljajo ravno podjetja, ki se novim okoliščinam najhitreje prilagajajo. Ta prilagoditev sloni predvsem na ažurnih informacijah o možnostih, ki jih omogočajo še neizkoriščeni potenciali digitalnih tehnologij.

Razgledanost in interdisciplinarnost še nikoli ni bila tako pomembna kakor je dandanes. Upoštevanje te trditve je eno ključnih vodil strateškega razvoja podjetja, ki na podlagi skrbno pripravljenih korporativnih, poslovnih in marketinških strategij na podlagi analize trendov, mikro in makro okolja ter internih zmožnosti skrbno usmerja prihodnost podjetja ter s tem zagotavlja dolgoročno konkurenčno prednost in želeno pozicijo na trgu.

Predstavljena »Digitalna transformacija poslovanja in marketinga« zagotavlja bralcu prepoznavanje internih zmožnosti za razvoj in uvajanje digitalne strategije ter iniciativ za izrabo digitalnih tehnologij in podatkov s ciljem maksimalne izrabe digitalnih tehnologije in podatkov z upoštevanjem implikacij interneta na širše in ožje okolje podjetja ali organizacije.

Za naročilo izpolnite: NAROČILNICA_Digitalna transformacija

Cena knjige je 35,00 EUR + DDV + 4,00 poštnina za en izvod.

Znesek nakažite na Združenje za razvoj znanja, Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana, na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201 1025 9237 946, NLB d.d., sklic: 2020/1.

NAROČILNICA_Digitalna transformacija

Print Friendly, PDF & Email