Izvedli smo posvet – Fleksibilizacija trga dela v povezavi s slovenskim ogrodjem kvalifikacij in dodatnimi kvalifikacijami

glava-mizs

V torek dne 8.11.2016 sta Združenje za razvoj znanja in Združenje delodajalcev Slovenije ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvedla posvet ”FLEKSIBILIZACIJA TRGA DELA V POVEZAVI S SLOVENSKIM OGRODJEM KVALIFIKACIJ IN DODATNIMI KVALIFIKACIJAMI”.

Posvet je potekal v Centru mednarodnih organizacij v Ljubljani, udeležilo pa se ga je 70 udeleženec, ki so prihajali iz gospodarstva, srednjih poklicnih in strokovnih šol, višjih strokovnih šol, izobraževalnih institucij za odrasle, Zavoda za zaposlovanje, različnih ministrstev (za izobraževanje, za gospodarstvo, okolje in prostor, …), sindikatov, študentskih in drugih organizacij.

Na posvetu so predavatelji predstavili Evropsko ogrodje kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) kot skupno evropsko referenčno ogrodje, ki povezuje sisteme kvalifikacij različnih držav in deluje kot orodje za pretvorbo, s katerim naj bi postale kvalifikacije med različnimi sistemi in državami v Evropi lažje berljive in bolj razumljive. Delodajalcem in izobraževalni sferi so bile prikazane priložnosti, ki jih ponuja Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) pri transparentnosti in prepoznavnosti kvalifikacij v Sloveniji in EU.

Kot glavna cilja vzpostavitve  Evropskega ogrodja kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EOK) pa sta bila izpostavljena:

 • spodbujanje mobilnost državljanov med državami in
 • omogočati vseživljenjsko učenje.

Strokovnjaki za področje trga dela in sistem izobraževanja (iz Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede, Centra RS za poklicno izobraževanje in iz Andragoškega centra Slovenije), so na posvetu skupaj z udeleženci sooblikovali odgovore na vprašanja, kot so:

 • Kako SOK izkoristiti in podpreti vseživljenjsko učenje?
 • Kako povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij?
 • Kako izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo?
 • Kakšni so izzivi za izobraževalno sfero in kako zagotoviti jasnejše izhode diplomantom?
 • Kako so opisane ravni kvalifikacij na desetih ravneh in v treh kategorijah?
 • Katere vrste in tipe kvalifikacij opisuje SOK in EOK?
 • Kako uporabiti metodologija opisovanja in umeščanja kvalifikacij?
 • Kaj pomeni register kvalifikacij SOK za transparentnost kvalifikacij?
 • Kaj pomeni umestitev nacionalnih kvalifikacij v EOK preko SOK?

Predstavitve predavateljev:

Nekaj fotografij:

20161108_093413 20161108_094341 20161108_102552 20161108_110535 20161108_121306

glava-mizs

Print Friendly, PDF & Email