IZPIT – Strokovnjak za digitalni marketing

PRIJAVA

Kompetence:

 • pozna temeljne principe digitalnega marketinga
 • pripravi in izboljša vidljivost spletne strani (optimizacija spletnih strani)
 • pripravi strategijo in trženjski načrt digitalne oglaševalske akcije
 • izvaja in upravlja spletne oglaševalske akcije
 • izvaja in vodi učinkovito »display« oglaševalske akcije
 • oblikuje, ustvarja in izvaja email marketing kampanje
 • izvaja oglaševanja preko različnih družbenih omrežjih 
 • izvaja oglaševanje z orodjem za upravljanje odnosov s strankami (CRM, customer relationship management)
 • izvaja mobilni marketing
 • izvaja meritve, spremlja in optimizira spletne aktivnosti

Pogoji za pristop k izpitu

Strokovno kvalifikacijo lahko pridobijo kandidati z najmanj srednjo strokovno izobrazbo oziroma srednjo splošno izobrazbo.

Vsak kandidat mora izdelati projektno nalogo, ki vključuje predstavitev in utemeljitev oziroma zagovor  marketinškega načrta z vsemi elementi.

POTEK IZPITA

 • Zagovor projektne naloge, ki vključuje:
  • predstavitev marketinškega načrta z vsemi potrebnimi elementi (namen, cilji, opredelitev tržne niše podkrepljene z rezultati tržne analize, plan prodaje s potrebnimi  aktivnostmi, prodajno ponudbo, partnerji, načrtovani rezultati, stroški, kazalniki, terminski načrt, ter akcijski načrt prodaje)
  • teoretična vprašanja in vprašanja, ki se nanašajo na projektno nalogo povezano z digitalnim marketingom.
Področje ocenjevanja Delež v %
Digitalni marketinški načrt 40
Zagovor 60

Kandidat je uspešen, če pri vsakem področju doseže vsaj 80% uspešnost.

VELJAVNOST CERTIFIKATA
Certifikati so veljavni 5 let od izdaje. Po preteku tega časa kandidat potrdilo obnovi z dokazili o izkušnjah s področja digitalnega marketinga in udeležbi na usposabljanju, ki mu sledi preverjanje na osnovi potrjevanja.

IZPITNE NALOGE

Kompetence Znanja in spretnosti Izpitne naloge
pozna temeljne principe digitalnega marketinga

 

–   pozna ključne koncepte digitalnega marketinga

–   pozna priložnosti digitalnega marketinga

–   razume značilnosti digitalnega marketinga

–   razume posledice digitalnega marketinga

–   pozna tržne raziskave in »resnični« marketing

–   predstavi področja digitalnega marketinga :

o   SEO optimizacija spletnih strani

o   spletna analitika

o   PPC plačilo na klik

o   e-mail marketing

o   družbena omrežja

o   partnerski programi

o   »display« marketing

o   mobilni marketing

o   video marketingom

–   predstavi ključne koncepte digitalnega Marketinga

–   opredeli priložnosti digitalnega marketinga

–   opredeli značilnosti digitalnega marketinga

–   predstavi posledice digitalnega marketinga

–   predstavi tržne raziskave in »resnični« marketing

pripravi in izboljša vidljivost  spletne strani (optimizacija spletnih strani) –   definira naloge za izvajanje odlične SEO strategije v vašem poslovanju

–   pozna delovanje Googla in drugih iskalnikov ter njihove algoritme, ki odločajo o poziciji vaše spletne strani

–   optimizira spletne strani, ki jo bo pripeljala na #1 na Goolu

–   razloži  naloge za izvajanje odlične SEO strategije v vašem poslovanj

–   pojasni delovanje Googla in drugih iskalnikov ter njihove algoritme, ki odločajo o poziciji vaše spletne stran

–   razloži kje in na kakšen način začeti z optimizacijo spletne strani, ki jo bo pripeljala na #1 na Googlu

pripravi strategijo in trženjski načrt digitalne oglaševalske akcije –   analizira razmere na trgu

–   razume  proces zbiranja informacij

–   segmentira ciljne skupine/občinstva

–   pozna ustrezna orodja za pripravo  trženjskega načrta.

–   Implementira, spremlja, analizira in izboljšuje  trženjski načrt

 

 

 

–   predstavi strategijo in trženjski načrt digitalne oglaševalske akcije
izvaja in upravlja spletne oglaševalske akcije –   razume ključe koncepti plačila na klik

–   pozna prednosti plačila na klik

–   razume iskanje po  ključnih besed

–   razume Google PPC

–   pozna orodja za raziskovanje in spremljanje

–   pozna proces spletnih oglaševalskih akcij

–   zna pisati oglase

–   pozna pristajalne strani

–   pozna targetiranje ciljnih skupin

–   upravljanja s proračuni

–   pozna časovno razporeditev oglaševalskih akcij

–   pozna display« omrežja

–   razume vlogo oglasnega centra

–   upravlja kampanje

–   razume konverzije

–   meri konverzij: CPA, CTR

–   pripravlja ponudbe ali »bidding« z Adwordsi

–   zna izdelati in pojasniti analizo prednosti, slabosti,)

–   predstavi ključne koncepte plačila na klik.

–   predstavi prednosti plačila na klik.

–   predstavi Iskanje na ključnih besedah.

–   pojasni Google PPC

–   predstavi Orodja za raziskovanje in spremljanje

–   opiše proces spletnih oglaševalskih akcij

–   pripravi oglas

–   opiše vlogo pristajalne strani

–   opiše kako targetirati ciljne skupine

–   predstavi upravljanje s proračuni

–   pripravi časovna razporeditev oglaševalskih akcij

–   predstavi »Display« omrežja

–   pojasni vlogo oglasnega centra

–   predstavi načrt upravljanje kampanj

–   predstavi merjenje konverzij: CPA, CTR

–   predstavi ponudbo ali »bidding« z Adwordsi

izvaja in vodi učinkovito »display« oglaševalske akcije –   pozna ključni koncept »display« oglaševanja

–   pozna prednosti in izzivi »display« oglaševanja

–   razume kaj pomeni učinkoviti oglasi

–   pozna oblike in lastnosti oglasov

–   zna načrtovati akcij

–   pozna kaj pomeni kreativni oglasi

–   razume ciljanje in spremljanje akcij

–   zna optimizirati akcij

–   upravlja s proračunom

–   Razume kako oblikovati in implementirati učinkoviti »display« oglas.

–   pozna različne pojavne oblike oglasov in

–   zna izbrati najprimernejšega za vašo ciljno skupino.

–   opredeli jasne cilje kampanje ter parametre za merjenje in optimizacijo vaše kampanje

–   zna raziskali in analiziratii  liste založnikov in jih na osnovi pridobljenega znanja znali pravilno razporediti.

–   zna uporabljati cenovne modele kot so CPM , CPC , CPL in CPA

–   našteje ključne koncept e»display« oglaševanja

–   predstavi prednosti in izzivi »display« oglaševanja

–   pojasni razlike med učinkovitimi in neučinkovitimi oglasi

–   razume oblike in lastnosti oglasov

–   predstavi načrt akcij

–   predstavi elemente ki so pomembni za pripravo kreativnega  oglasa

–   predstavi kriterije za definiranje ciljanje in spremljanje akcij

–   razume elemente za optimizacijo akcij

–   predstavi kako upravljati s proračunom

–   pojasni cilje  kampanje ter parametre za merjenje in optimizacijo vaše kampanje

–   pojasni razloge za pripravo  raziskave in analize  list založnikov

–   predstavi uporabo posameznih cenovnih modelov kot so CPM , CPC , CPL in CPA.

oblikuje, ustvarja in izvaja email marketing kampanje –   zna pripraviti email predlogo z uporabo HTML in CSS za marketing kampanje –   pripravi in predstavi email predlogo z uporabo HTML in CSS za marketing kampanje

 

izvaja oglaševanje z orodjem za upravljanje odnosov s strankami (CRM, customer relationship

management)

–   pozna  orodja za upravljanje odnosov s strankami (CRM, customer relationship management)

–   prepozna katera orodja za upravljanje odnosov s strankami so primerna za vaše poslovne namene in cilje

–   pozna funkcije sistema za upravljanje odnosov s strankami, ki so povezane z identifikacijo tržnih priložnosti,

–   izvaja masovna oglaševanja,

–   sledi masovnemu oglaševanju,

–   izvaja marketinške akcije od planiranja do zaključne analize

–   pripravi oceno katera katera orodja za upravljanje odnosov s strankami so primerna za vaše poslovne namene in cilje.

–   naštejte in opiše funkcije sistema za upravljanje odnosov s strankami, ki so povezane z identifikacijo tržnih priložnosti, izvajanjem masovnega oglaševanja, sledenju masovnemu oglaševanju, izvedbo marketinške akcije od planiranja do zaključne analize

izvaja oglaševanja preko različnih družbenih  omrežjih –   pozna  trende na družbenih omrežjih izkoristiti za povezavo s strankami, ki so vedno »online«

–   prepozna katera družbena omrežja so primerna za vaše poslovne namene in cilje

–   zna pripraviti učinkovito akcijo na družbenih omrežjih

–   zna meriti učinkovitost družbenih medijskih kampanj s pomočjo analitike

–   zna oceniti informacije o porabi in jih primerjati z vašim proračunom

–   zaveda se pravil in zakonskih predpisov na področju varovanja osebnih podatkov in zasebnosti

–   predstavi  trende na družbenih omrežjih izkoristiti za povezavo s strankami, ki so vedno »online«

–   pripravi oceno katera družbena omrežja so primerna za vaše poslovne namene in cilje

–   predstavi učinkovito akcijo na družbenih omrežjih

–   predstavi načine merjenja  učinkovitosti družbenih medijskih kampanj s pomočjo analitike

–   pojasni pravila in zakonske predpise na področju varovanja osebnih podatkov in zasebnosti

izvaja mobilni marketing –   vodi učinkovite SMS akcije in raziskovanja tehnologij, kot so NFC, mobilne strani, aplikacije in Bluetooth

–   oceni primernost akcije in sporočil za posamezno ciljno skupino

–   pozna  pomen testiranja, meritev in analize ter jih tudi uporablja  pri merjenju uspešnosti tržnih akcij

–   uporablja   proces 6 korakov za oblikovanje in razvoj učinkovitih mobilnih aplikacij

–   zna mobilne akcije vključiti v družbena omrežja

–   upošteva pravila  varstva podatkov in zasebnosti

–   predstavi SMS akcije in raziskovanja tehnologij, kot so NFC, mobilne strani, aplikacije in Bluetooth

–   predstavi oceno primernost akcije in sporočil za posamezno ciljno skupino

–   pojasni rezultate testiranja, meritev in analize ter jih tudi uporablja  pri merjenju uspešnosti tržnih akcij

–   predstavi proces 6 korakov za oblikovanje in razvoj učinkovitih mobilnih aplikacij

–   predstavi kako mobilne akcije vključiti v družbena omrežja

–   razloži pravila  varstva podatkov in zasebnosti

izvaja meritve, spremlja in optimizira spletne aktivnosti

 

–   pozna pomen uveljavitve načrtnega spremljanje analitike v vašem podjetju

–   zna nastaviti račune, profile in pridobilt dovoljenja za sledenje prometa preko vaše spletne strani

–   pozna kako uskladiti KPI z vašimi cilji in s pomočjo Google Analytics

–   razvije podroben profil vašega ciljnega občinstva na osnovi lokacije, demografije, tehnologije naprav, interesov itd.

–   pozna  tehnične zmogljivosti in hitrosti prenosov spletni strani

–   pozna kako meriti raven angažiranosti uporabnikov in konverzije na osnovi sledenja aktivnostim, kot so prenosi, video ogledi, nakupi, registracije, itd.

–   pozna možnosti, ki jih ponuja orodje Google Analytics

–   predstavi pomen uveljavitve načrtnega spremljanje analitike v vašem podjetju

–   pojasni kako nastaviti račune, profile in pridobilt dovoljenja za sledenje prometa preko vaše spletne strani

–   predstavi rešitve kako uskladiti KPI z vašimi cilji in s pomočjo Google Analytics

–   predstavi kak razviti podroben profil vašega ciljnega občinstva na osnovi lokacije, demografije, tehnologije naprav, interesov itd.

–   predstavi  tehnične zmogljivosti in hitrosti prenosov spletni strani

–   predstavi kako meriti raven angažiranosti uporabnikov in konverzije na osnovi sledenja aktivnostim, kot so prenosi, video ogledi, nakupi, registracije, itd.

–   predstavi možnosti, ki jih ponuja orodje Google Analytics

IZVAJALCI

PRIJAVA

Print Friendly, PDF & Email