Sodelovanje z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom Velenje

Združenje za razvoj znanja, v sodelovanju z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom Velenje in Mednarodnim centrom za prenos znanja, pripravlja prva izobraževanja na področju energetike. Gre za dodatne kvalifikacije, ki imajo podlago v direktivi EU 2009/28/EC/čl. 14 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije. Prvi dve kvalifikaciji, ki smo ju razvili na podlagi te direktive sta Inštalater / inštalaterka fotonapetostnih sistemov in Inštalater / inštalaterka sistemov ogrevanja na lesno biomaso. Oba standarda dodatnih kvalifikacij sta bila potrjena na upravnem odboru Energetske zbornice Slovenije.

Print Friendly, PDF & Email